Mars 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Under de sista dagarna av månaden började snösmältningen och vattenföringen ökade. Norrland var det område i Sverige som hade normala grundvattennivåer, i övrigt var nivåerna under eller mycket under.

Vattenföring

Under mars har vattenföringen i vattendragen i Norrland varit låg men normal för årstiden. I vattendragen i inre Svealand har vattenföringen varit lägre än den normala för årstiden.
 
I resten av södra Sverige var också vattenföringen lägre än normalt under största delen av månaden. Under de sista dagarna av månaden började snösmältningen och vattenföringen ökade och kulminerade i vissa vattendrag med ett flöde som motsvarar en normal vårflod.

Snötillgången

Hela landet var snötäckt. Snötillgången var under, eller långt under, den normala i Norrland, förutom i västra Jämtlandsfjällen, delar av Tornedalen och lokalt i södra Norrland, där mängderna var ungefär normala. Den sena våren medförde att snötäcket var betydligt mäktigare än normalt för årstiden i större delen av Svealand och Götaland.

Grundvattennivån

I Norrlands nordvästligaste delar och i Västernorrlands län var grundvattennivåerna över de normala för årstiden. I stora delar av Västerbottens län var de dock under de normala. Låga eller mycket låga nivåer har också noterats i större delen av Svealand och Götaland.