Mars 2004 - Markvatten och grundvatten

Snöfritt i Götaland och Svealand, i fjälltrakterna var snömängderna normala. Grundvattennivåerna var i stort sett nära de normala över landet.

Snötillgången

Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Snömängden i övriga delar av Svealand och i Norrland var i allmänhet lägre än normalt, utom i fjälltrakterna där snömängderna var nära de normala för årstiden.

Grundvattennivån

I större delen av landet var nivåerna i mitten på månaden nära de normala för årstiden. I sydöstra Götaland liksom i sydöstra och nordöstra Norrland var de dock något under de normala. I större delen av fjällkedjan var nivåerna över de normala.