Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2012 – Långsam issmältning

Oceanografi

En kylig inledning av april ledde till i stort sett oförändrad isutbredning under de två första veckorna.

Senast uppdaterad:

April 2012 - Nederbördsrik och inledningsvis kall aprilmånad

Meteorologi

För första gången sedan 1998 har vi haft en aprilmånad som varit normal eller lite kallare än normalt i en stor del av Sverige.
Det har även fallit mer nederbörd än normalt på de allra flesta håll i landet, och det är något som skiljer …

Senast uppdaterad:

April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

Hydrologi

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten …

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Hydrologi

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 – Isvintern började gå mot sitt slut

Oceanografi

Vårmånaden mars stod för vårkänning i större delen av landet, även isarna började dra sig tillbaka samtidigt som solen värmde upp ytvattnet i söder.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Solig med rekordvärme

Meteorologi

Trots ett ordentligt bakslag under de avslutande dagarna, så placerade sig årets marsmånad bland de tre varmaste som någonsin uppmätts. Medan mars 1990 var den varmaste i söder och mars 2007 var varmast längst i norr var mars 2012 den varmaste på flera …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Hydrologi

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 – Stora variationer i isläget

Oceanografi

Till skillnad från de tidigare månadernas sävliga istillväxt bjöd februari på stora variationer i isläget, både i norr och i söder. Den starka kylan som inledde månaden sörjde också för en rejäl avkylning av ytvattnet i de …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Bjöd på bister kyla i början och värmerekord på slutet

Meteorologi

Trots att februari bjöd på både bister kyla och värmerekord var medeltemperaturen för månaden som helhet nära den normala. I månadens början var hela landet snötäckt och snödjupet byggdes under månaden på i norr medan det …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Hydrologi

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År