Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

Hydrologi

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 – Slätstrukna ytvattentemperaturer och små vattenståndsvariationer

Oceanografi

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen i stort sett var homogen under månaden. Vattenståndet bjöd inte heller på någon större dramatik under månaden. Några dagar med blåsigt väder gjorde dock att …

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Ännu en ostadig sommarmånad

Meteorologi

Det ostadiga vädret som präglat sommaren fortsatte även i augusti. Detta gjorde att solskenstiden i landet blev normal eller något under det normala. I nordöstra Norrland blev det dock soligare än normalt. Den 26-28 bjöd på mycket blandat väder runt om …

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Extremt höga flöden i Småland

Hydrologi

Stora regnmängder har på sina håll gett extremt höga eller mycket höga flöden, vilket på sina håll lett till översvämningar. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av södra, mellersta och nordöstra delarna av landet i …

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Sommarregnen fortsatte med en del soligare avbrott

Meteorologi

Efter den ovanligt kyliga och regniga junimånaden var det säkert en besvikelse för många semesterfirare att juli fortsatte på liknande sätt. Jämfört med andra julimånader var det dock inte tal om några rekordstora regnmängder. …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 - Inga höga flöden trots regnrekord

Hydrologi

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen till följd av regnet i allmänhet uteblivit. I början av månaden pågick fortfarande …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 – Ytvattentemperaturerna gav en kylig inledning på sommaren

Oceanografi

Under månadens första dygn sjönk ytvattentemperaturen med flera grader för att sedan stiga mot slutet av månaden. Det var små variationer i vattenstånden och de låg kring medelnivån under en stor del av månaden. Våghöjden steg vid …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 - Svalt och regnigt

Meteorologi

Sverige var ofta täckt av delvis tjocka moln och det regnade både mycket och ofta denna junimånad. Mest anmärkningsvärt är att det blev nytt rekord för månadsnederbörd i Stockholm som har den näst längsta mätserien i Sverige. Praktiskt …

Senast uppdaterad:

Maj 2012 - Vårflöden i norra Sverige

Hydrologi

Under maj inträffade vårfloden i stora delar av norra Sverige. På en del håll i Norrbotten var flödena extremt höga. I östra Götaland var flödena istället ovanligt låga.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År