Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2011 – Ännu ingen is i sikte

Den första adventshelgen bjöd på storm med höga vattenstånd och vågor. I Barsebäck observerades den högsta vattenståndsnivån sedan mätningarna började 1937. Ytvattentemperaturerna visade inga större förändringar under …

Senast uppdaterad:

November 2011 – Rekordmild i norr och snöfattig överlag

Årets novembermånad inleddes med lugnt och grått mildväder på grund av ett dominerande högtryck över landet, för att sedan avslutas dramatiskt med två rejäla höststormar.

Senast uppdaterad:

November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.
 

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Höga vattenstånd

Flera lågtryckpassager gav upphov till vågor över 3 meter vid flertalet tillfällen samt höga vattenstånd varav en var ny årshögsta notering. Längs Sveriges östkust trängde kallt bottenvatten upp och reducerade värmeöverskottet i …

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 – Mild och snöfattig

Oktober inleddes med sensommarvärme och några nya oktoberrekord. Månaden slutade med barmark i samtliga stationer, något som hänt bara enstaka gånger sedan 1905. Månaden blev soligare än normalt i hela landet.

Senast uppdaterad:

September 2011 – Nya regnrekord i norra Norrland

På sina håll i norra Norrland blev detta en av de regnigaste septembermånader vi känner till. Allra längst i norr var det inte lika regnigt, men där blev september i stället en av de allra varmaste på 100 år. Värt att nämna är …

Senast uppdaterad:

September 2011 - Mycket höga flöden i Upperudsälven

Stora regnmängder i delar av Sverige har på sina håll gett höga eller mycket höga flöden. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

September 2011 - Avkylning av haven

Flera lågtryckpassager gav upphov till höga vågor samt stora vattenståndsvariationer. Ett kraftigare lågtryck den 13 september ledde till uppvällning längs Östersjökusten och temperaturen sjönk snabbt till 10°.

Senast uppdaterad:

Augusti 2011 - Varmt i vattnet

Ett mindre högtryck i början av månaden ledde till att ytvattentemperaturerna kulminerade med temperaturer över det normala. Bakom ett lågtryck den 10 inträffade månadens högsta vattenstånd i Viken. Den högsta våghöjden mättes …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År