Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Hydrologi

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

Januari 2012 – Isläggningen tog fart till slut

Oceanografi

Det nya året inleddes på samma försiktiga sätt som 2011 slutade, först i slutet av januari tog istillväxten fart. Vid Väderöarna uppmättes våghöjder på över 7 meter i samband med ovädret "Emil" i början av …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 – Vintern kom till slut till Sverige

Meteorologi

Januari 2012 började med ett milt, blåsigt och nederbördsrikt väder men avslutades med vinterkyla och uppehållsväder. Vid månadens slut var praktiskt taget hela landet snötäckt även om det på många håll i södra Sverige …

Senast uppdaterad:

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

Hydrologi

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år. 

Senast uppdaterad:

December 2011 – Högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Inte heller i december visade ytvattentemperaturen några större förändringar. Avkylningen gick mycket långsamt och temperaturen sjönk bara någon grad under hela månaden i stora delar av Östersjön och Bottniska Viken. Lågtryckpassager gav …

Senast uppdaterad:

December 2011 – Var händelserik med värme, åska och stormar

Meteorologi

Vädret i december blev blåsigt och vid flera tillfällen har medelvinden nått stormstyrka och byvinden orkanstyrka. Dessutom var det varmt och det förekom ovanligt mycket åska. Kraftig nederbörd har orsakat översvämningar i trakterna av Göteborg. Snötäcket ökade i norr i början av …

Senast uppdaterad:

November 2011 – Ännu ingen is i sikte

Oceanografi

Den första adventshelgen bjöd på storm med höga vattenstånd och vågor. I Barsebäck observerades den högsta vattenståndsnivån sedan mätningarna började 1937. Ytvattentemperaturerna visade inga större förändringar under …

Senast uppdaterad:

November 2011 – Rekordmild i norr och snöfattig överlag

Meteorologi

Årets novembermånad inleddes med lugnt och grått mildväder på grund av ett dominerande högtryck över landet, för att sedan avslutas dramatiskt med två rejäla höststormar.

Senast uppdaterad:

November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

Hydrologi

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.
 

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

Hydrologi

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År