Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Mars 2012 - Solig med rekordvärme

Trots ett ordentligt bakslag under de avslutande dagarna, så placerade sig årets marsmånad bland de tre varmaste som någonsin uppmätts. Medan mars 1990 var den varmaste i söder och mars 2007 var varmast längst i norr var mars 2012 den varmaste på flera …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 – Stora variationer i isläget

Till skillnad från de tidigare månadernas sävliga istillväxt bjöd februari på stora variationer i isläget, både i norr och i söder. Den starka kylan som inledde månaden sörjde också för en rejäl avkylning av ytvattnet i de …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Bjöd på bister kyla i början och värmerekord på slutet

Trots att februari bjöd på både bister kyla och värmerekord var medeltemperaturen för månaden som helhet nära den normala. I månadens början var hela landet snötäckt och snödjupet byggdes under månaden på i norr medan det …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

Januari 2012 – Isläggningen tog fart till slut

Det nya året inleddes på samma försiktiga sätt som 2011 slutade, först i slutet av januari tog istillväxten fart. Vid Väderöarna uppmättes våghöjder på över 7 meter i samband med ovädret "Emil" i början av …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 – Vintern kom till slut till Sverige

Januari 2012 började med ett milt, blåsigt och nederbördsrikt väder men avslutades med vinterkyla och uppehållsväder. Vid månadens slut var praktiskt taget hela landet snötäckt även om det på många håll i södra Sverige …

Senast uppdaterad:

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år. 

Senast uppdaterad:

December 2011 – Högt vattenstånd och höga vågor

Inte heller i december visade ytvattentemperaturen några större förändringar. Avkylningen gick mycket långsamt och temperaturen sjönk bara någon grad under hela månaden i stora delar av Östersjön och Bottniska Viken. Lågtryckpassager gav …

Senast uppdaterad:

December 2011 – Var händelserik med värme, åska och stormar

Vädret i december blev blåsigt och vid flera tillfällen har medelvinden nått stormstyrka och byvinden orkanstyrka. Dessutom var det varmt och det förekom ovanligt mycket åska. Kraftig nederbörd har orsakat översvämningar i trakterna av Göteborg. Snötäcket ökade i norr i början av …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År