Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Maj 2012 - Omväxlande med en känning av sommar

Meteorologi

Månaden började lite varmt trevande de första tre dagarna innan en längre period av ostadigt och betydligt kyligare väder kom att dominera väderbilden. Efter den 20 fick vi uppleva flera dagar, och på sina håll i söder en dryg vecka, av sol och …

Senast uppdaterad:

April 2012 – Långsam issmältning

Oceanografi

En kylig inledning av april ledde till i stort sett oförändrad isutbredning under de två första veckorna.

Senast uppdaterad:

April 2012 - Nederbördsrik och inledningsvis kall aprilmånad

Meteorologi

För första gången sedan 1998 har vi haft en aprilmånad som varit normal eller lite kallare än normalt i en stor del av Sverige.
Det har även fallit mer nederbörd än normalt på de allra flesta håll i landet, och det är något som skiljer …

Senast uppdaterad:

April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

Hydrologi

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten …

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Hydrologi

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 – Isvintern började gå mot sitt slut

Oceanografi

Vårmånaden mars stod för vårkänning i större delen av landet, även isarna började dra sig tillbaka samtidigt som solen värmde upp ytvattnet i söder.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Solig med rekordvärme

Meteorologi

Trots ett ordentligt bakslag under de avslutande dagarna, så placerade sig årets marsmånad bland de tre varmaste som någonsin uppmätts. Medan mars 1990 var den varmaste i söder och mars 2007 var varmast längst i norr var mars 2012 den varmaste på flera …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Hydrologi

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 – Stora variationer i isläget

Oceanografi

Till skillnad från de tidigare månadernas sävliga istillväxt bjöd februari på stora variationer i isläget, både i norr och i söder. Den starka kylan som inledde månaden sörjde också för en rejäl avkylning av ytvattnet i de …

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Bjöd på bister kyla i början och värmerekord på slutet

Meteorologi

Trots att februari bjöd på både bister kyla och värmerekord var medeltemperaturen för månaden som helhet nära den normala. I månadens början var hela landet snötäckt och snödjupet byggdes under månaden på i norr medan det …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År