Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2012 - Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern

Hydrologi

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större …

Senast uppdaterad:

November 2012 – Mild månad med händelserik avslutning

Meteorologi

I slutet av oktober hade vintern och snötäcket nått ända ner till delar av Svealand, men den 1 november blev det mildväder varvid vintern och snön fick retirera. Vädret var mestadels mulet och disigt, men trots det var månaden inte speciellt …

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Blött och kyligt

Meteorologi

Oktober bjöd på en hel del höstrusk och praktiskt taget hela vårt avlånga land fick mer nederbörd än normalt. I nordöstra Norrland slogs det lokalt nya nederbördsrekord för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

Hydrologi

I oktober var flödena i vattendragen högre än de normala i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera platser. Vattennivåerna i …

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga vattenstånd och vågor

Oceanografi

Höstavkylningen av ytvattnet kom av sig i början av oktober men mot slutet av månaden kom kalluft in över landet och temperaturerna började sjunka. Sydostliga vindar i slutet av månaden gav högt vattenstånd i Kalix. Våghöjder på över …

Senast uppdaterad:

September 2012 - Stigande flöden i Västra Götaland

Hydrologi

Andra delen av september var nederbördsrik, vilket ledde till att vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. I slutet av månaden var flödena i några vattendrag på gränsen till höga.

Senast uppdaterad:

September 2012 - Snabb avkylning av ytvattnet och vattenstånd över det normala

Oceanografi

Ytvattnet närmast kusterna kyldes av snabbare än det längre ut. Månadens medelvattenstånd var över det normala. Det högsta vattenståndet noterades i mitten av månaden till +111cm. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor …

Senast uppdaterad:

September 2012 - Många dygn med regn

Meteorologi

Lågtrycken har paraderat in över landet och många har säkert upplevt att det regnat jämt och ständigt. Det är sant att det varit betydligt fler dygn med regn än normalt men inledningsvis var faktiskt stora delar av landet tämligen torra. Moln och regn …

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

Hydrologi

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 – Slätstrukna ytvattentemperaturer och små vattenståndsvariationer

Oceanografi

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen i stort sett var homogen under månaden. Vattenståndet bjöd inte heller på någon större dramatik under månaden. Några dagar med blåsigt väder gjorde dock att …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År