Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Februari 2013 - Isvintern fortsatte

Oceanografi

Isen utbredde sig först något söderut i Bottenhavet, men varma västvindar i slutet av månaden drev bort havsisen från den svenska kusten i Bottniska Viken.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

Hydrologi

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 – Dominerades av kraftiga temperatursvängningar

Meteorologi

Början på månaden var kall i norra Sverige med månadens lägsta temperatur -37,8° rapporterad från Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 7. Sedan slog det helt om och den meteorologiska våren kom till och med till några enstaka platser i Norrland. …

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Varierande isläge

Oceanografi

Januari bjöd på en mild start, kyligare mitt och ett milt och blåsigt avslut. Detta ledde i sin tur till ett varierande isläge under månaden. Ett lågtryck mot slutet av månaden ledde till lågt vattenstånd i Öresund och enligt …

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Högt vattenstånd i Vänern och Vättern

Hydrologi

Stora regnmängder och snösmältning har på flera platser orsakat höga flöden vilket medfört en del mindre översvämningar. Vattenståndet i Vättern var nära tidigare högsta uppmätta vattenstånd i januari.

Senast uppdaterad:

Januari 2013 – Milt, kallt och åter milt

Meteorologi

Först var det varmt, sedan blev det kallt och på slutet blev det varmt igen.

Senast uppdaterad:

December 2012 - Snabb istillväxt i norr

Oceanografi

December dominerades av kyla och ytvattentemperaturerna blev under de normala. I Bottenviken var det en relativt snabb istillväxt. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid flera tillfällen registrerades signifikanta våghöjder på över 3 …

Senast uppdaterad:

December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Hydrologi

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

December 2012 – Mycket snö i början, men till nyåret kraftigt regn i söder

Meteorologi

December inleddes med en del snödjupsökningar som tillhör de största kända i landet, och avslutades med en nyårsafton som i västra Götaland var en av de allra regnigaste i historien. Mellan dessa ytterligheter dominerades julmånaden under sin …

Senast uppdaterad:

November 2012 - Normal start på issäsongen

Oceanografi

November var förhållandevis mild men det blev ändå en normal start på issäsongen då isen började lägga sig i norra Bottenvikens skärgård mot slutet av månaden. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År