Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

September 2012 - Stigande flöden i Västra Götaland

Andra delen av september var nederbördsrik, vilket ledde till att vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. I slutet av månaden var flödena i några vattendrag på gränsen till höga.

Senast uppdaterad:

September 2012 - Snabb avkylning av ytvattnet och vattenstånd över det normala

Ytvattnet närmast kusterna kyldes av snabbare än det längre ut. Månadens medelvattenstånd var över det normala. Det högsta vattenståndet noterades i mitten av månaden till +111cm. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor …

Senast uppdaterad:

September 2012 - Många dygn med regn

Lågtrycken har paraderat in över landet och många har säkert upplevt att det regnat jämt och ständigt. Det är sant att det varit betydligt fler dygn med regn än normalt men inledningsvis var faktiskt stora delar av landet tämligen torra. Moln och regn …

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 – Slätstrukna ytvattentemperaturer och små vattenståndsvariationer

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen i stort sett var homogen under månaden. Vattenståndet bjöd inte heller på någon större dramatik under månaden. Några dagar med blåsigt väder gjorde dock att …

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Ännu en ostadig sommarmånad

Det ostadiga vädret som präglat sommaren fortsatte även i augusti. Detta gjorde att solskenstiden i landet blev normal eller något under det normala. I nordöstra Norrland blev det dock soligare än normalt. Den 26-28 bjöd på mycket blandat väder runt om …

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Extremt höga flöden i Småland

Stora regnmängder har på sina håll gett extremt höga eller mycket höga flöden, vilket på sina håll lett till översvämningar. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av södra, mellersta och nordöstra delarna av landet i …

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Sommarregnen fortsatte med en del soligare avbrott

Efter den ovanligt kyliga och regniga junimånaden var det säkert en besvikelse för många semesterfirare att juli fortsatte på liknande sätt. Jämfört med andra julimånader var det dock inte tal om några rekordstora regnmängder. …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 - Inga höga flöden trots regnrekord

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen till följd av regnet i allmänhet uteblivit. I början av månaden pågick fortfarande …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År