Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Januari 2014 – Kall och torr i norr

Meteorologi

Efter den milda inledningen på vintern skedde ett rejält väderomslag runt den 10 januari. Lågtrycksdominans byttes mot högtrycksdito vilket gav en omställning till betydligt kallare väder. I norra Lapplandsfjällen blev månaden också rekordtorr. Kombinationen av snöfall och blåst gav dock en …

Senast uppdaterad:

Januari 2014 – Sjunkande vattenflöden och isläggning

Hydrologi

En regnig inledning av månaden gjorde att vattenflödena på en del håll i södra Sverige var höga. I mitten av månaden skedde ett omslag till kallare väder och vattenflödena sjönk.

Senast uppdaterad:

December 2013 – En händelserik månad

Meteorologi

Många kommer nog att minnas december 2013 som en mycket blåsig månad. Den blev dessutom en av de varmaste december månaderna någonsin. I södra halvan av landet var det barmark större delen av månaden, men det blev även klent med snö …

Senast uppdaterad:

November 2013 - Vattenstånd över det normala

Oceanografi

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter.

Senast uppdaterad:

November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

Hydrologi

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Senast uppdaterad:

November 2013 – Tät lågtryckstrafik

Meteorologi

November bjöd på tämligen typiskt väder för årstiden med många lågtrycks- och nederbördsområden som rörde sig över landet.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 – Mest hågkommen för stormen Simone

Meteorologi

Årets oktober kommer att minnas för två väderhändelser: dels den ovanligt sena värmen i Götaland men främst för stormen Simones framfart i Götaland den 28-29.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Oceanografi

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År