Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2013 - Höga flöden i Uppland, Gästrikland och Hälsingland

Inledningen av april var kylig och snötäcket var stort i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. När värmen kom i mitten av månaden smälte snön i en rask takt och flödena ökade mycket snabbt i vattendragen.

Senast uppdaterad:

April 2013 – Solig och först kall, sen varmare

Efter en kall inledning på april blev det varmare i mitten av månaden och den meteorologiska våren anlände till en stor del av Sverige, med undantag av fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenstånd

Högtrycksbetonat väder tillsammans med nordostliga vindar gav vattenstånd under det normala på samtliga platser. I början av månaden var isläget lindrigt men den kallare avslutningen av mars gav en rekordsen notering av den maximala isutbredningen den 29.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 – Rekordsoligt, kallt och torrt

Årets första vårmånad upplevdes nog av många som en förlängning av vintern.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Isvintern fortsatte

Isen utbredde sig först något söderut i Bottenhavet, men varma västvindar i slutet av månaden drev bort havsisen från den svenska kusten i Bottniska Viken.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 – Dominerades av kraftiga temperatursvängningar

Början på månaden var kall i norra Sverige med månadens lägsta temperatur -37,8° rapporterad från Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 7. Sedan slog det helt om och den meteorologiska våren kom till och med till några enstaka platser i Norrland. …

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Varierande isläge

Januari bjöd på en mild start, kyligare mitt och ett milt och blåsigt avslut. Detta ledde i sin tur till ett varierande isläge under månaden. Ett lågtryck mot slutet av månaden ledde till lågt vattenstånd i Öresund och enligt …

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Högt vattenstånd i Vänern och Vättern

Stora regnmängder och snösmältning har på flera platser orsakat höga flöden vilket medfört en del mindre översvämningar. Vattenståndet i Vättern var nära tidigare högsta uppmätta vattenstånd i januari.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År