Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2014 - Smältande is och varmt ytvatten

Oceanografi

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades på västkusten. Vid två tillfällen noterades signifikanta våghöjder på eller över 3 meter. Avsmältningen fortsatte och skärgårdsisarna i norr började ruttna. Ytvattentemperaturen var över det normala och två nya rekord noterades.

Senast uppdaterad:

April 2014 - Solig och varm

Meteorologi

Medeltemperaturen för april var över den normala i hela landet och den var rekordhög i Falsterbo samt Hoburg. I stora delar av sydvästra Götaland anlände den meteorologiska sommaren redan den 19 respektive 25 april. Månaden var också soligare än vanligt i hela landet, men det blev inga rekord för …

Senast uppdaterad:

April 2014 – Tidig och lugn vårflod

Hydrologi

Det milda vädret under april gjorde att vårfloden kom igång i stora delar av Norrland. Vårfloden i södra och östra Norrland kom tidigare än normalt, men var mycket lugn.

Senast uppdaterad:

Mars 2014 - Havsisen luckras upp

Oceanografi

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i Skanör inom loppet av 10 timmar. Vid 3 tillfällen steg den signifikanta våghöjden över 3 meter. Under månadens andra hälft började isen i Bottenhavet att luckras upp.

Senast uppdaterad:

Mars 2014 – Rekordvärme gav tidig vår

Meteorologi

Vi fick en tidig vår i mars men månaden bjöd även på vissa bakslag. Rekordvarma vårdagar varvades med kyla, blåst och snö. Trots bakslagen var medeltemperaturen för mars mycket över det normala. I bland annat Umeå var det den varmaste …

Senast uppdaterad:

Mars 2014 – Höga eller mycket höga grundvattennivåer

Hydrologi

Under mars var det fortsatt höga flöden i Nyköpingsån, Byälven och Upperudsälven och grundvattennivåer över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Februari 2014 – Solfattig och mycket mild

Meteorologi

Det mest anmärkningsvärda med årets februarimånad var det mulna vädret och de extremt höga minimitemperaturerna som observerades i landets mellersta delar. Flera stationer med temperaturmätningar sen slutet av 1800-talet slog sina gamla rekordvärden …

Senast uppdaterad:

Februari 2014 - Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Oceanografi

Längst västkusten var månadsmedel för vattenståndet något över det normala, på övriga platser under.

Senast uppdaterad:

Februari 2014 – Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Hydrologi

Under februari smälte snön i de södra delarna av landet, vilket gjorde att vattenflöden och vattennivåer steg. Grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Januari 2014 - Sjunkande vattenstånd och lindrigt isläge till en början

Oceanografi

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala och mycket lindrigt isläge. Vid månadens slut var vattenståndet under det normala och Bottenviken i stort sett helt isbelagd. Lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 2 meter vid ett …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År