Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 – Låga flöden i stora delar av Sverige

Små nederbördsmängder gav låga flöden i stora delar av Sverige. Vattenstånd och markvattenhalt nära månadsmedelvärdet.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 – Långvarig sommartorka i södra Sverige

De flesta anser nog att årets juli ur semestersynpunkt överträffar fjolårets julimånad. Men det var till priset av en långvarig torka i södra Sverige som till slut upplevdes besvärande. Ett par regnområden under de avslutande julidygnen gjorde dock …

Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Stora temperaturkontraster mellan hav och kust

Medelvattenstånden för juni var något under det normala och variationerna var små. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var mindre än 1 meter. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd …

Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

Senast uppdaterad:

Juni 2013 – En blöt månad

Kampen mellan varma luftmassor i öster och svalare i väster böljade fram och tillbaka över Sverige. I frontzonen mellan luftmassorna bildades nederbördsområden ofta med inslag av åska.

Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Snabb uppvärmning av havet i slutet på månaden

Havsvattnet värmdes upp i snabb takt och i slutet av månaden rådde i allmänhet tvåsiffriga temperaturer. Medelvattenstånden för maj var under de normala och variationerna var små. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta …

Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Mycket höga vårflöden i norra Norrland

I mitten av maj blev det mycket varmt i norra Sverige. Snön smälte i en rask takt och vårflödena blev höga i delar av norra Norrland. I Toreneälvens biflöden Muonioälven och Lainioälven var vattenflödena mycket höga.

Senast uppdaterad:

Maj 2013 – En varm avslutning gav försmak av sommaren

Efter en kylig inledning på maj blev avslutningen riktigt varm och sommaren ankom till större delen av landet. För ett flertal stationer i Norrland uppmättes de sista dagarna de högsta majtemperaturerna sedan mätningarna startade på 1800-talet. Månaden …

Senast uppdaterad:

April 2013 - Islossning och små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för april var under det normala och variationerna var små. Mildare luft strömmade in över Skandinavien och islossningen tog fart. Den högsta våghöjden observerades i slutet av månaden vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År