Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2013 – Tät lågtryckstrafik

November bjöd på tämligen typiskt väder för årstiden med många lågtrycks- och nederbördsområden som rörde sig över landet.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 – Mest hågkommen för stormen Simone

Årets oktober kommer att minnas för två väderhändelser: dels den ovanligt sena värmen i Götaland men främst för stormen Simones framfart i Götaland den 28-29.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 – Lite vatten i södra Sverige

Vattenflöden, vattennivåer, markvattenhalter och grundvattennivåer var alla ovanligt låga i södra Sverige under oktober månad. Mest extrem var vattennivåerna i sjöar i södra Småland.

Senast uppdaterad:

September 2013 – Varmt i norr och torrt i söder

September började varmt, men i mitten av månaden slog temperaturen om och hösten nådde nästan hela landet innan månadens slut.

Senast uppdaterad:

September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de …

Senast uppdaterad:

September 2013 – Mycket höga flöden i Ångermanälven

Stora regnmängder medförde höga och mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland. I delar av södra Sverige var flödena i stället mycket låga.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Lokalt rekordblött

Jämfört med juli blev augusti inte alls lika fin på de flesta håll i landet. Kraftiga skyfall i södra Norrland gjorde att månaden där lokalt blev rekordblöt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 - Små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för augusti var något över de normala och variationerna var små. Vid några tillfällen under månaden registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter, den högsta var 2,8 meter och noterades vid …

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Låga vattenflöden i Götaland och Svealand

Under augusti har vattenflödena på de flesta håll i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten varit lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År