Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Augusti 2014- Skyfall gav lokala översvämningar

Hydrologi

Under månaden föll lokalt stora mängder regn över flera orter i sydvästra Sverige. Regnen orsakade översvämningar i bland annat Getinge, Munkedal, Kristinehamn och Malmö.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Låg markvattenhalt i stora delar av landet

Hydrologi

Det varma och torra vädret gjorde att markvattenhalten i stora delar av landet var under den för månaden normala.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Meteorologi

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige, och västra Norrland blev den varmaste som registrerats på 150 år. På många håll var det väldigt torrt, men juli innebar också skyfall och blixtrekord.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Vattentemperaturer över 20°

Oceanografi

Ytvattentemperaturen i havet var i slutet på månaden över 20 grader på de allra flesta håll   och flera av SMHIs stationer registrerade nya maxvärden för juli. Det var små vattenståndsvariationer under månaden och månadsmedel för samtliga stationer hamnade under medel.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Nordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder

Meteorologi

Inverkan från en högtrycksrygg och en sydlig luftström gav för årstiden ganska varmt väder under inledningen av månaden, men kring den 12 juni slog strömningen om till nord. Ostadigt och kyligt väder kom därefter att sätta sin prägel på resten av månaden.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer

Oceanografi

Vattenstånden höll sig mestadels under det normala och variationerna var små. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 2,9 meter och registrerades vid Knollsgrund. Kylig luft dominerade juni och påverkade ytvattentemperaturerna.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Höga flöden i norr, låga i söder

Hydrologi

I början av juni pågick fortfarande vårfloden i Lapplandsfjällen. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag samt i Piteälven och Muonioälven. Under den andra delen av månaden sjönk sedan flödena.

Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Stigande ytvattentemperaturer

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och samtliga platser noterade månadsmedelvärden under det normala. Vid några tillfällen steg våghöjden över 3 meter. Isen i nordöstra delen av Bottenviken skingrades. Ytvattentemperaturerna steg snabbt mot slutet av månaden.

Senast uppdaterad:

Maj 2014 – Mycket höga flöden i Klarälven

Hydrologi

Under andra delen av maj tog snösmältningen fart i de södra fjälltrakterna, vilket medförde att vattenflödena blev höga. I de övre delarna av Klarälven uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995.

Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Kylig inledning men sedan varmare

Meteorologi

Ovanligt kylig luft täckte Sverige i början av maj. Flera stationer noterade sina lägsta majtemperaturer på ett halvsekel eller mer. Från mitten av månaden blev det allt varmare och den 22-24 hade en handfull stationer temperaturer som inte förekommit i maj månad på över hundra år. En kallfront med …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År