Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Maj 2015 - Issäsongen avslutades tidigt

Oceanografi

Det var små variationer i vattenstånden i maj och de höll sig mestadels omkring de normala. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Regn, regn och mera regn gav flera regnrekord

Meteorologi

Regnet strilade ner under månaden och flera stationer slog sina gamla regnrekord för maj. I Umeå och Luleå bidrog regnandet till att det blev rekordfå soltimmar. Landets högsta temperatur i maj blev lägre än aprils vilket sedan 1920 bara hänt fyra gånger.

Senast uppdaterad:

April 2015 - Isen i Bottenviken glesnade snabbt

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små i april. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Vid fyra tillfällen observerades våghöjder över 2,5 meter. Drivisen i norra Bottenviken drev ut till havs under månadens andra hälft och glesnade snabbt. Ytvattentemperaturerna var …

Senast uppdaterad:

April 2015 - Tidig och lugn vårflod i södra Norrland

Hydrologi

Under april har vårfloden pågått i nordvästra Svealand, södra Norrland och längs norra Norrlandskusten. Hittills har den inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. I slutet av månaden fanns dock snö kvar i fjällen och stora delar av norra Norrland. I norra …

Senast uppdaterad:

April 2015 - Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet

Meteorologi

April var varmare än normalt i hela landet men avslutningen var kylig. Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet medförde mycket nederbörd i västra Norrland, medan mer högtrycksbetonat väder över Brittiska öarna bidrog till en torr månad i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Hydrologi

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Höga vågor

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Meteorologi

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Hydrologi

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lindrigt isläge

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 4,6 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerade i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År