Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Hydrologi

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Senast uppdaterad:

November 2014 - Mild och mulen i söder men solig i norr

Meteorologi

November bjöd på mycket moln i södra Sverige vilket medförde rekordlåg solskenstid i Stockholm samtidigt som det klarare vädret i norr gav topprekord för Kiruna. Månaden var mild i en stor del av landet och den 2-3 var det rekordvarmt på sina håll i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 - Mestadels mild och nederbördsrik

Meteorologi

Oktober blev till stora delar en varm och blöt historia. Vid flera tillfällen kom det stora regnmängder med översvämningar och omfattande trafikproblem som följd. Det värsta regnet drabbade Dalsland där flera stationer sammanlagt fick över 100 mm under de två dygnen den 15-16.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Oceanografi

Månadsmedel av ytvattentemperaturen blev över det normala i söder men nära det normala i norr. I Bottenviken var vattenståndet högt i slutet av månaden.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 – Höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna

Hydrologi

Oktober var en nederbördsrik månad och det märks också i flödena i vattendragen. Vattenflödena steg i princip i hela landet och i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna var flödena höga.

Senast uppdaterad:

September 2014 - Varm och mestadels torr men med ett litet storminslag

Meteorologi

Årets septembermånad kommer nog mest att bli ihågkommen för det soliga vädret som gjorde att för att vara i september rekordmånga solskenstimmar noterades på många platser i landet.

Senast uppdaterad:

September 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Oceanografi

Avkylningen av ytvattentemperaturen fortsatte i långsam takt under september. Månadens medeltemperatur hamnade 2-4 grader över det normala. Ett lågtryck med tillhörande vindar gav stora vattenståndsskillnader längs Öresund mot slutet av månaden. Signifikanta våghöjder på över 4 meter noterades vid …

Senast uppdaterad:

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

Hydrologi

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Augusti 2014 - Extremt regnig i västra Götaland

Meteorologi

Årets augustimånad kommer i främst landets östra delar att bli ihågkommen för den intensiva värmen i inledningen av månaden. I västra Götaland men även södra Svealand kommer man istället förmodligen mest att minnas de kraftiga skyfallsregnen som bland annat gav upphov till översvämningar och …

Senast uppdaterad:

Augusti 2014 - Sjösprång i Skanör

Oceanografi

Augusti inleddes med varmt väder och ytvattentemperaturerna steg till 21-22° i stora delar av haven runt Sverige. Vattenstånden höll sig mestadels kring det normala. I början av månaden observerades ett mindre sjösprång i Skanör.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År