Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

December 2014 - Omväxlande med betoning på milt

Meteorologi

En omväxlande månad med några rejält blåsiga dygn, några milda perioder och kring julhelgen några riktigt kalla dygn. Dock gav månaden som helhet ett temperaturöverskott, vilket bidrog till att året som helhet blev rekordvarmt.

Senast uppdaterad:

December 2014 - Långsamt sjunkande ytvattentemperaturer

Oceanografi

December inleddes med låga vattenstånd som steg under månaden. I Smögen noterades ett vattenstånd som var 100 cm över det normala. Vågor över 4 meter observerades vid flera platser. 

Senast uppdaterad:

December 2014 – Höga flöden i västra Götaland och Skåne

Hydrologi

Rikliga regnmängder framförallt i västra Götaland gav upphov till höga flöden som på en del platser var mycket över de för månaden normala.

Senast uppdaterad:

November 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Oceanografi

Månadsmedlet av ytvattentemperaturen blev flera grader över det normala och nya novemberrekord noterades på två ställen. Vattenståndsvariationerna var små under månaden.

Senast uppdaterad:

November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Hydrologi

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Senast uppdaterad:

November 2014 - Mild och mulen i söder men solig i norr

Meteorologi

November bjöd på mycket moln i södra Sverige vilket medförde rekordlåg solskenstid i Stockholm samtidigt som det klarare vädret i norr gav topprekord för Kiruna. Månaden var mild i en stor del av landet och den 2-3 var det rekordvarmt på sina håll i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 - Mestadels mild och nederbördsrik

Meteorologi

Oktober blev till stora delar en varm och blöt historia. Vid flera tillfällen kom det stora regnmängder med översvämningar och omfattande trafikproblem som följd. Det värsta regnet drabbade Dalsland där flera stationer sammanlagt fick över 100 mm under de två dygnen den 15-16.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Oceanografi

Månadsmedel av ytvattentemperaturen blev över det normala i söder men nära det normala i norr. I Bottenviken var vattenståndet högt i slutet av månaden.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 – Höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna

Hydrologi

Oktober var en nederbördsrik månad och det märks också i flödena i vattendragen. Vattenflödena steg i princip i hela landet och i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna var flödena höga.

Senast uppdaterad:

September 2014 - Varm och mestadels torr men med ett litet storminslag

Meteorologi

Årets septembermånad kommer nog mest att bli ihågkommen för det soliga vädret som gjorde att för att vara i september rekordmånga solskenstimmar noterades på många platser i landet.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År