Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Hydrologi

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Höga vågor

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Meteorologi

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Hydrologi

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lindrigt isläge

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 4,6 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerade i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Milda vindar gav tidig vår

Meteorologi

Februari bjöd på ostadigt väder med lågtryckspassager nästan dagligen. Kraftigast var stormen Ole som passerade den 7 februari. Ändå blev det en jämförelsevis torr månad. Lågtrycken svepte upp mycket mild luft över landet och vi fick en tidig vår i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 - Mycket lindrigt isläge

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4,5 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 7,9 meter noterades vid Väderöarna. Både höga och låga vattenstånd noterades i samband med stormen Egon.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 - I allmänhet mild och nederbördsrik

Meteorologi

Vädret under januari dominerades ofta av lågtryck från Atlanten, vilket medförde att månaden i större delen av landet var varm för årstiden och nederbördsmängderna omkring eller över de normala.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 – Blött i södra Sverige

Hydrologi

Regn och snösmältning medförde att vattenflödena blev höga i delar av Skåne, Småland och längs västkusten.

Senast uppdaterad:

December 2014 - Omväxlande med betoning på milt

Meteorologi

En omväxlande månad med några rejält blåsiga dygn, några milda perioder och kring julhelgen några riktigt kalla dygn. Dock gav månaden som helhet ett temperaturöverskott, vilket bidrog till att året som helhet blev rekordvarmt.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År