Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

September 2014 - Varm och mestadels torr men med ett litet storminslag

Meteorologi

Årets septembermånad kommer nog mest att bli ihågkommen för det soliga vädret som gjorde att för att vara i september rekordmånga solskenstimmar noterades på många platser i landet.

Senast uppdaterad:

September 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Oceanografi

Avkylningen av ytvattentemperaturen fortsatte i långsam takt under september. Månadens medeltemperatur hamnade 2-4 grader över det normala. Ett lågtryck med tillhörande vindar gav stora vattenståndsskillnader längs Öresund mot slutet av månaden. Signifikanta våghöjder på över 4 meter noterades vid …

Senast uppdaterad:

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

Hydrologi

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Augusti 2014 - Extremt regnig i västra Götaland

Meteorologi

Årets augustimånad kommer i främst landets östra delar att bli ihågkommen för den intensiva värmen i inledningen av månaden. I västra Götaland men även södra Svealand kommer man istället förmodligen mest att minnas de kraftiga skyfallsregnen som bland annat gav upphov till översvämningar och …

Senast uppdaterad:

Augusti 2014 - Sjösprång i Skanör

Oceanografi

Augusti inleddes med varmt väder och ytvattentemperaturerna steg till 21-22° i stora delar av haven runt Sverige. Vattenstånden höll sig mestadels kring det normala. I början av månaden observerades ett mindre sjösprång i Skanör.

Senast uppdaterad:

Augusti 2014- Skyfall gav lokala översvämningar

Hydrologi

Under månaden föll lokalt stora mängder regn över flera orter i sydvästra Sverige. Regnen orsakade översvämningar i bland annat Getinge, Munkedal, Kristinehamn och Malmö.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Låg markvattenhalt i stora delar av landet

Hydrologi

Det varma och torra vädret gjorde att markvattenhalten i stora delar av landet var under den för månaden normala.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Meteorologi

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige, och västra Norrland blev den varmaste som registrerats på 150 år. På många håll var det väldigt torrt, men juli innebar också skyfall och blixtrekord.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Vattentemperaturer över 20°

Oceanografi

Ytvattentemperaturen i havet var i slutet på månaden över 20 grader på de allra flesta håll   och flera av SMHIs stationer registrerade nya maxvärden för juli. Det var små vattenståndsvariationer under månaden och månadsmedel för samtliga stationer hamnade under medel.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Nordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder

Meteorologi

Inverkan från en högtrycksrygg och en sydlig luftström gav för årstiden ganska varmt väder under inledningen av månaden, men kring den 12 juni slog strömningen om till nord. Ostadigt och kyligt väder kom därefter att sätta sin prägel på resten av månaden.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År