Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

December 2015 - Varm och tidvis blåsig

Meteorologi

Ovädren Helga, Synne och Staffan drabbade landet under månaden. Långa perioder med västvindar gav en varm och snöfattig december. 

Senast uppdaterad:

November 2015 - Högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Stormen Gorm berörde Sverige mot slutet av månaden med högt vattenstånd som följd i de västra farvattnen och signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades. Ytvattentemperaturerna var över det normala och det milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Hydrologi

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Många nya väderrekord

Meteorologi

Årets november blev vädermässigt mycket händelserik. Den började med rekordvärme för årstiden vid bland annat Norrlandskusten och avslutades med stormen Gorm över Götaland. Däremellan passerade ett antal nederbördsområden som resulterade i att månaden blev rekordblöt på flera håll i södra Götaland …

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Hydrologi

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturerna

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden observerades den 23 oktober längst Skånes västkust. Ytvattentemperaturerna sjönk långsamt under månaden och mot slutet kunde man se ett typiskt höstmönster i temperaturfördelningen. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid västkusten den 23.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Högtryck med rekordsmå nederbördsmängder

Meteorologi

Månaden blev högtrycksbetonad och därmed solig och bara lite nederbörd. Det blev varmare än normalt i nästan hela landet. På flera platser rör det sig om nya rekord av små nederbördsmängder och långa solskenstider under månaden.  Finnbacka (Dalarna) och Kilafors (Hälsingland) har inte rapporterat …

Senast uppdaterad:

September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Hydrologi

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Senast uppdaterad:

September 2015 - Uppvällning sänkte ytvattentemperaturerna

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under september. De högsta och lägsta värdena observerades i samband med en lågtryckspassage den 18. Ytvattentemperaturerna sjönk sakta under månaden. Uppvällning observerades vid flera tillfällen med sjunkande temperaturer som följd. Våghöjder över 3 meter …

Senast uppdaterad:

September 2015 - Mycket variationsrikt väder

Meteorologi

September inleddes ostadigt i södra Sverige men avslutades med ett rekordmäktigt högtryck och mycket sol. 

Senast uppdaterad:

Kategorier

År