Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2015 - Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet

Meteorologi

April var varmare än normalt i hela landet men avslutningen var kylig. Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet medförde mycket nederbörd i västra Norrland, medan mer högtrycksbetonat väder över Brittiska öarna bidrog till en torr månad i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Hydrologi

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Höga vågor

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Meteorologi

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Hydrologi

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lindrigt isläge

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 4,6 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerade i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Milda vindar gav tidig vår

Meteorologi

Februari bjöd på ostadigt väder med lågtryckspassager nästan dagligen. Kraftigast var stormen Ole som passerade den 7 februari. Ändå blev det en jämförelsevis torr månad. Lågtrycken svepte upp mycket mild luft över landet och vi fick en tidig vår i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 - Mycket lindrigt isläge

Oceanografi

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4,5 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 7,9 meter noterades vid Väderöarna. Både höga och låga vattenstånd noterades i samband med stormen Egon.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 - I allmänhet mild och nederbördsrik

Meteorologi

Vädret under januari dominerades ofta av lågtryck från Atlanten, vilket medförde att månaden i större delen av landet var varm för årstiden och nederbördsmängderna omkring eller över de normala.

Senast uppdaterad:

Januari 2015 – Blött i södra Sverige

Hydrologi

Regn och snösmältning medförde att vattenflödena blev höga i delar av Skåne, Småland och längs västkusten.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År