Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Oktober 2015 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturerna

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden observerades den 23 oktober längst Skånes västkust. Ytvattentemperaturerna sjönk långsamt under månaden och mot slutet kunde man se ett typiskt höstmönster i temperaturfördelningen. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid västkusten den 23.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Högtryck med rekordsmå nederbördsmängder

Meteorologi

Månaden blev högtrycksbetonad och därmed solig och bara lite nederbörd. Det blev varmare än normalt i nästan hela landet. På flera platser rör det sig om nya rekord av små nederbördsmängder och långa solskenstider under månaden.  Finnbacka (Dalarna) och Kilafors (Hälsingland) har inte rapporterat …

Senast uppdaterad:

September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Hydrologi

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Senast uppdaterad:

September 2015 - Uppvällning sänkte ytvattentemperaturerna

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under september. De högsta och lägsta värdena observerades i samband med en lågtryckspassage den 18. Ytvattentemperaturerna sjönk sakta under månaden. Uppvällning observerades vid flera tillfällen med sjunkande temperaturer som följd. Våghöjder över 3 meter …

Senast uppdaterad:

September 2015 - Mycket variationsrikt väder

Meteorologi

September inleddes ostadigt i södra Sverige men avslutades med ett rekordmäktigt högtryck och mycket sol. 

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjösprång och högtryck

Oceanografi

Ett högtryck växte in under augusti och ytvattentemperaturerna steg under månaden. Ett sjösprång observerades vid Skanör i början av månaden. Våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser under augusti. De högsta observerades mot slutet av månaden vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjunkande flöden

Hydrologi

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Äntligen kom sommaren

Meteorologi

Efter de regniga juni- och julimånaderna växte äntligen ett stabilt högtryck in över Sverige en bit in i augusti. Högtrycket gav hela Sverige en augustimånad som var varmare än normalt. Det såg länge ut att också kunna bli torrare än normalt i hela landet.

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Hydrologi

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Ganska lugnt i våra hav trots lågtryck

Oceanografi

Vattenståndsnivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden. I början på månadens steg ytvattentemperaturerna för att sedan sjunka igen i samband med intensiva lågtryck.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År