Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Mars 2016 - Lugn snösmältning i södra Sverige

Hydrologi

Under mars månad fick stora delar av landet vårtemperaturer. Detta medförde snösmältning men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Värmerekord i norr

Meteorologi

Månaden blev varmare än normalt i hela landet, varmast i förhållande till normalt i norra delen av landet. Värmen kulminerade den 15 då Haparanda, vars mätserie startade 1859, satte nytt värmerekord för marsmånader med 11.8°C. På de flesta platser föll det mindre nederbörd än i genomsnitt under …

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga vågor på västkusten

Oceanografi

Under första halvan av februari passerade flera lågtryck och isen packades norrut i Bottenviken. Mot slutet av månaden var större delen av centrala Bottenviken täckt med tjock drivis. De högsta och lägsta vattenstånden i februari inträffade i början av månaden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Hydrologi

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Mild och tämligen odramatisk

Meteorologi

Det blev en mild och tämligen odramatisk avslutning på den kalendariska vintern. Den första halvan av februari präglades av ostadigt väder medan den andra halvan bjöd på mer stabilt väder. I slutet av månaden etablerades ett högtryck som gav sol på många håll i landet. I främst Götaland och …

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Rekordlågt vattenstånd i Bottenviken

Oceanografi

Månaden inleddes med kalla ost till nordostliga vindar och nyisbildningen tog ordentlig fart i Bottniska viken. Höga ytvattentemperaturer vid månadens inledning gav en ny rekordnotering för Finngrundet på 4,5°. Med de nordostliga vindarna sjönk vattenståndet i Haparanda till rekordlåga -126 cm. …

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Hydrologi

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Kallt länge men avslutningen mild

Meteorologi

Högtryck och nordliga vindar dominerade vädret under en stor del av januari vilket gav låga temperaturer i hela landet. Från den 22-23 började dock lågtryck på Atlanten att påverka alltmer och mild Atlantluft strömmade in över Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Höga vågor

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken …

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Hydrologi

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År