Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Hydrologi

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Varm med torr början och blött slut

Meteorologi

De första 10 dagarna av maj var torra och varma, med högsommartemperaturer på över 25 grader på fler håll i landet mot slutet av perioden. Därefter skedde en väderomsvängning till mer ostadigt väder och stora nederbördsmängder på flera håll, framförallt i mellersta Sverige.

Senast uppdaterad:

April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Hydrologi

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Senast uppdaterad:

April 2016 - Isfältet i Bottenviken luckrades upp

Oceanografi

April inleddes med vårvärme och isen i Bottenviken luckrades upp. Ytvattentemperaturerna var något över de normala. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Den högsta noteringen var i Göteborg och den lägsta i Haparanda. Den högsta signifikanta våghöjden 3,4 meter observerades vid …

Senast uppdaterad:

April 2016 - Vårvärme övergick i aprilväder

Meteorologi

Första halvan av april bjöd på vårvärme och flera soliga dagar. Den andra hälften av månaden blev betydligt svalare och ostadigare med mycket skurar och även snöbyar. Månades högsta temperatur uppmättes den 5 i Ronney/Bredåkra och var 21,0°. Snögränsen drog sig sakta norrut till mellersta Norrland …

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Istillväxt varvat med mildare perioder

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden noterades den 2-3 på västkusten. Våghöjderna var också relativt små och den högsta signifikanta våghöjden på 3 meter observerades den 2 vid Väderöarna.

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Lugn snösmältning i södra Sverige

Hydrologi

Under mars månad fick stora delar av landet vårtemperaturer. Detta medförde snösmältning men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Värmerekord i norr

Meteorologi

Månaden blev varmare än normalt i hela landet, varmast i förhållande till normalt i norra delen av landet. Värmen kulminerade den 15 då Haparanda, vars mätserie startade 1859, satte nytt värmerekord för marsmånader med 11.8°C. På de flesta platser föll det mindre nederbörd än i genomsnitt under …

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga vågor på västkusten

Oceanografi

Under första halvan av februari passerade flera lågtryck och isen packades norrut i Bottenviken. Mot slutet av månaden var större delen av centrala Bottenviken täckt med tjock drivis. De högsta och lägsta vattenstånden i februari inträffade i början av månaden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Hydrologi

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År