Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Februari 2016 - Höga vågor på västkusten

Oceanografi

Under första halvan av februari passerade flera lågtryck och isen packades norrut i Bottenviken. Mot slutet av månaden var större delen av centrala Bottenviken täckt med tjock drivis. De högsta och lägsta vattenstånden i februari inträffade i början av månaden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Hydrologi

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Mild och tämligen odramatisk

Meteorologi

Det blev en mild och tämligen odramatisk avslutning på den kalendariska vintern. Den första halvan av februari präglades av ostadigt väder medan den andra halvan bjöd på mer stabilt väder. I slutet av månaden etablerades ett högtryck som gav sol på många håll i landet. I främst Götaland och …

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Rekordlågt vattenstånd i Bottenviken

Oceanografi

Månaden inleddes med kalla ost till nordostliga vindar och nyisbildningen tog ordentlig fart i Bottniska viken. Höga ytvattentemperaturer vid månadens inledning gav en ny rekordnotering för Finngrundet på 4,5°. Med de nordostliga vindarna sjönk vattenståndet i Haparanda till rekordlåga -126 cm. …

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Hydrologi

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Kallt länge men avslutningen mild

Meteorologi

Högtryck och nordliga vindar dominerade vädret under en stor del av januari vilket gav låga temperaturer i hela landet. Från den 22-23 började dock lågtryck på Atlanten att påverka alltmer och mild Atlantluft strömmade in över Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Höga vågor

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken …

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Hydrologi

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Varm och tidvis blåsig

Meteorologi

Ovädren Helga, Synne och Staffan drabbade landet under månaden. Långa perioder med västvindar gav en varm och snöfattig december. 

Senast uppdaterad:

November 2015 - Högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Stormen Gorm berörde Sverige mot slutet av månaden med högt vattenstånd som följd i de västra farvattnen och signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades. Ytvattentemperaturerna var över det normala och det milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År