Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Hydrologi

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Hydrologi

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Hydrologi

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Hydrologi

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Hydrologi

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Senast uppdaterad:

September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Hydrologi

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjunkande flöden

Hydrologi

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Hydrologi

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Vårflod i norra Norrland

Hydrologi

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År