Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

April 2011 - Isen fortsätter att retirera

Det blev allt mindre is i havet under april. I slutet av månaden var det i huvudsak öppet vatten på den svenska sidan av Bottniska viken förutom längst i norr.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2011 - Början på slutet av issäsongen

Under mars kom våren till Sveriges södra och västra farvatten. I Bottniska viken drev isen österut och orsakade tidvis besvär för sjöfarten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2011 - Isutbredningen kulminerar

Efter en blåsig avslutning på januari som i stort sett rensat Bottenhavet på is, började tillväxten igen i början av februari. På en dryg vecka hade västra halvan av Bottenhavet åter täckts med is, och i Ålands hav började det också frysa igen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2011 - Avstannad isvinter i söder

Efter en mycket snabb inledning på isvintern under december månad kom januari snarare att domineras av lättande isförhållanden, speciellt längs södra Sveriges kuster.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad