Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

December 2016 - Högt vattenstånd

På annandag jul berörde stormen Urd Sverige med höga vattenstånd på västkusten och i Uddevalla registrerades ett nytt rekord med 161 cm. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden i samma storm till 6,7 meter. En kall inledning i landets norra delar satte fart på isbildningen men en mild …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2016 - Isläggning i de nordligaste vikarna

De lägsta vattenstånden observerades i norr och de högsta i söder. Båda händelserna inträffade i slutet av månaden. Den högsta signifikanta våghöjden observerades i Östersjön. Högtrycksbetonat väder gav snabb avkylning i början av månaden och lågtryck i slutet gav långsam avkylning. Isläggningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2016 - Lågt vattenstånd

Vattenståndet var över det normala vid månadens inledning men sjönk sedan till under det normala. På västkusten var oktobers månadsmedelvärde det lägsta sedan 1939. På ostkusten får man gå tillbaka till 1993 för att hitta lägre nivåer. Månadens högsta signifikanta våghöjd 3,5 meter observerades vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2016 - Höga vågor

Vattenståndsvariationerna var små under en stor del av september men mot slutet gav lågtryck upphov till låga och höga vattenstånd. Väderöarna noterade med 6,7 meter i signifikant våghöjd sitt högsta septembervärde sedan dessa mätningar startade 2005. Sensommarvädret som präglade större delen av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2016 - Högt vattenstånd i norr

Ett lågtryck gav den 8-9 högt vattenstånd i norr och i Ratan observerades den högsta augustinoteringen på över 100 år. Samma lågtryck gav höga vågor på västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,9 meter. Sydvästliga vindar under månadens första hälft gav upphov till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Stigande ytvattentemperaturer

Månadsmedelvärdet för vattenstånd var något över det normala på flertalet platser längs kusten. Det högsta vattenståndet observerades i Bottenviken och det lägsta i Öresund. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Väderöarna. Varma perioder under månaden fortsatte att värma upp ytvattnet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Vattenstånd under det normala

Varma perioder under månaden värmde upp ytvattnet. Nära kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer och Marviken fick ett nytt junirekord. Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala på samtliga platser. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten och det lägsta i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Isvintern officiellt över

Under inledningen av maj smälte vårvärmen bort den sista isen i Bottenviken och mot slutet av månaden hade ytvattentemperaturen stigit till 19° i Haparanda. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades på västkusten. Den högsta signifikanta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2016 - Isfältet i Bottenviken luckrades upp

April inleddes med vårvärme och isen i Bottenviken luckrades upp. Ytvattentemperaturerna var något över de normala. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Den högsta noteringen var i Göteborg och den lägsta i Haparanda. Den högsta signifikanta våghöjden 3,4 meter observerades vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Istillväxt varvat med mildare perioder

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden noterades den 2-3 på västkusten. Våghöjderna var också relativt små och den högsta signifikanta våghöjden på 3 meter observerades den 2 vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad