Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Augusti 2014 - Sjösprång i Skanör

Augusti inleddes med varmt väder och ytvattentemperaturerna steg till 21-22° i stora delar av haven runt Sverige. Vattenstånden höll sig mestadels kring det normala. I början av månaden observerades ett mindre sjösprång i Skanör.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Vattentemperaturer över 20°

Ytvattentemperaturen i havet var i slutet på månaden över 20 grader på de allra flesta håll   och flera av SMHIs stationer registrerade nya maxvärden för juli. Det var små vattenståndsvariationer under månaden och månadsmedel för samtliga stationer hamnade under medel.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer

Vattenstånden höll sig mestadels under det normala och variationerna var små. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 2,9 meter och registrerades vid Knollsgrund. Kylig luft dominerade juni och påverkade ytvattentemperaturerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Stigande ytvattentemperaturer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och samtliga platser noterade månadsmedelvärden under det normala. Vid några tillfällen steg våghöjden över 3 meter. Isen i nordöstra delen av Bottenviken skingrades. Ytvattentemperaturerna steg snabbt mot slutet av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2014 - Smältande is och varmt ytvatten

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades på västkusten. Vid två tillfällen noterades signifikanta våghöjder på eller över 3 meter. Avsmältningen fortsatte och skärgårdsisarna i norr började ruttna. Ytvattentemperaturen var över det normala och två nya rekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2014 - Havsisen luckras upp

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i Skanör inom loppet av 10 timmar. Vid 3 tillfällen steg den signifikanta våghöjden över 3 meter. Under månadens andra hälft började isen i Bottenhavet att luckras upp.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2014 - Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Längst västkusten var månadsmedel för vattenståndet något över det normala, på övriga platser under.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2014 - Sjunkande vattenstånd och lindrigt isläge till en början

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala och mycket lindrigt isläge. Vid månadens slut var vattenståndet under det normala och Bottenviken i stort sett helt isbelagd. Lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 2 meter vid ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2013 - Nya vattenståndsrekord och höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och 3 nya vattenståndsrekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2013 - Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad