Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

September 2016 - Höga vågor

Vattenståndsvariationerna var små under en stor del av september men mot slutet gav lågtryck upphov till låga och höga vattenstånd. Väderöarna noterade med 6,7 meter i signifikant våghöjd sitt högsta septembervärde sedan dessa mätningar startade 2005. Sensommarvädret som präglade större delen av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2016 - Högt vattenstånd i norr

Ett lågtryck gav den 8-9 högt vattenstånd i norr och i Ratan observerades den högsta augustinoteringen på över 100 år. Samma lågtryck gav höga vågor på västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,9 meter. Sydvästliga vindar under månadens första hälft gav upphov till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Stigande ytvattentemperaturer

Månadsmedelvärdet för vattenstånd var något över det normala på flertalet platser längs kusten. Det högsta vattenståndet observerades i Bottenviken och det lägsta i Öresund. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Väderöarna. Varma perioder under månaden fortsatte att värma upp ytvattnet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Vattenstånd under det normala

Varma perioder under månaden värmde upp ytvattnet. Nära kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer och Marviken fick ett nytt junirekord. Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala på samtliga platser. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten och det lägsta i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Isvintern officiellt över

Under inledningen av maj smälte vårvärmen bort den sista isen i Bottenviken och mot slutet av månaden hade ytvattentemperaturen stigit till 19° i Haparanda. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades på västkusten. Den högsta signifikanta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2016 - Isfältet i Bottenviken luckrades upp

April inleddes med vårvärme och isen i Bottenviken luckrades upp. Ytvattentemperaturerna var något över de normala. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Den högsta noteringen var i Göteborg och den lägsta i Haparanda. Den högsta signifikanta våghöjden 3,4 meter observerades vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Istillväxt varvat med mildare perioder

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden noterades den 2-3 på västkusten. Våghöjderna var också relativt små och den högsta signifikanta våghöjden på 3 meter observerades den 2 vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga vågor på västkusten

Under första halvan av februari passerade flera lågtryck och isen packades norrut i Bottenviken. Mot slutet av månaden var större delen av centrala Bottenviken täckt med tjock drivis. De högsta och lägsta vattenstånden i februari inträffade i början av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Rekordlågt vattenstånd i Bottenviken

Månaden inleddes med kalla ost till nordostliga vindar och nyisbildningen tog ordentlig fart i Bottniska viken. Höga ytvattentemperaturer vid månadens inledning gav en ny rekordnotering för Finngrundet på 4,5°. Med de nordostliga vindarna sjönk vattenståndet i Haparanda till rekordlåga -126 cm. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2015 - Höga vågor

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad