Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer

Vattenstånden höll sig mestadels under det normala och variationerna var små. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 2,9 meter och registrerades vid Knollsgrund. Kylig luft dominerade juni och påverkade ytvattentemperaturerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Stigande ytvattentemperaturer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och samtliga platser noterade månadsmedelvärden under det normala. Vid några tillfällen steg våghöjden över 3 meter. Isen i nordöstra delen av Bottenviken skingrades. Ytvattentemperaturerna steg snabbt mot slutet av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2014 - Smältande is och varmt ytvatten

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades på västkusten. Vid två tillfällen noterades signifikanta våghöjder på eller över 3 meter. Avsmältningen fortsatte och skärgårdsisarna i norr började ruttna. Ytvattentemperaturen var över det normala och två nya rekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2014 - Havsisen luckras upp

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i Skanör inom loppet av 10 timmar. Vid 3 tillfällen steg den signifikanta våghöjden över 3 meter. Under månadens andra hälft började isen i Bottenhavet att luckras upp.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2014 - Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Längst västkusten var månadsmedel för vattenståndet något över det normala, på övriga platser under.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2014 - Sjunkande vattenstånd och lindrigt isläge till en början

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala och mycket lindrigt isläge. Vid månadens slut var vattenståndet under det normala och Bottenviken i stort sett helt isbelagd. Lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 2 meter vid ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2013 - Nya vattenståndsrekord och höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och 3 nya vattenståndsrekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2013 - Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad