Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Augusti 2015 - Sjösprång och högtryck

Ett högtryck växte in under augusti och ytvattentemperaturerna steg under månaden. Ett sjösprång observerades vid Skanör i början av månaden. Våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser under augusti. De högsta observerades mot slutet av månaden vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Ganska lugnt i våra hav trots lågtryck

Vattenståndsnivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden. I början på månadens steg ytvattentemperaturerna för att sedan sjunka igen i samband med intensiva lågtryck.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2015 - Höga vågor

De högsta vattenstånden observerades i norra Sverige vid månadens inledning. Våghöjder över 3,5 meter observerades vid flera tillfällen. Ytvattentemperaturerna var under de normala längs hela Sveriges kust.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Issäsongen avslutades tidigt

Det var små variationer i vattenstånden i maj och de höll sig mestadels omkring de normala. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2015 - Isen i Bottenviken glesnade snabbt

Vattenståndsvariationerna var små i april. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Vid fyra tillfällen observerades våghöjder över 2,5 meter. Drivisen i norra Bottenviken drev ut till havs under månadens andra hälft och glesnade snabbt. Ytvattentemperaturerna var …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Höga vågor

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lindrigt isläge

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 4,6 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerade i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2015 - Mycket lindrigt isläge

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4,5 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 7,9 meter noterades vid Väderöarna. Både höga och låga vattenstånd noterades i samband med stormen Egon.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2014 - Långsamt sjunkande ytvattentemperaturer

December inleddes med låga vattenstånd som steg under månaden. I Smögen noterades ett vattenstånd som var 100 cm över det normala. Vågor över 4 meter observerades vid flera platser. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Månadsmedlet av ytvattentemperaturen blev flera grader över det normala och nya novemberrekord noterades på två ställen. Vattenståndsvariationerna var små under månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad