Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

September 2011 - Avkylning av haven

Flera lågtryckpassager gav upphov till höga vågor samt stora vattenståndsvariationer. Ett kraftigare lågtryck den 13 september ledde till uppvällning längs Östersjökusten och temperaturen sjönk snabbt till 10°.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2011 - Varmt i vattnet

Ett mindre högtryck i början av månaden ledde till att ytvattentemperaturerna kulminerade med temperaturer över det normala. Bakom ett lågtryck den 10 inträffade månadens högsta vattenstånd i Viken. Den högsta våghöjden mättes …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2011 - Fortsatt uppvärmning av havsvattnet trots en hel del moln

Trots att juli dominerades av molnigt väder, rapporterades i kustnära områden flera perioder med ytvattentemperaturer omkring eller strax över 20 grader. Lågtryck gav periodvis hög sjö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2011 - Badtemperaturer på gång

Perioder med sommarvarm luft berörde Sverige och vattentemperaturerna steg. Ett lågtryck som passerade den 23 gav snabba vattenståndsvariationer i söder annars höll det sig mestadels kring medelvärdet. Flera lågtryckspassager gav perioder med höga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2011 - Isvintern slut, sommaren här

Issäsongen avslutades definitivt i maj när de sista flaken smält i Bottenviken. Vattenståndet höll sig mestadels under medelvärdet, även om det ökade i slutet av månaden då också de högsta vågorna uppmättes.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2011 - Isen fortsätter att retirera

Det blev allt mindre is i havet under april. I slutet av månaden var det i huvudsak öppet vatten på den svenska sidan av Bottniska viken förutom längst i norr.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2011 - Början på slutet av issäsongen

Under mars kom våren till Sveriges södra och västra farvatten. I Bottniska viken drev isen österut och orsakade tidvis besvär för sjöfarten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2011 - Isutbredningen kulminerar

Efter en blåsig avslutning på januari som i stort sett rensat Bottenhavet på is, började tillväxten igen i början av februari. På en dryg vecka hade västra halvan av Bottenhavet åter täckts med is, och i Ålands hav började det också frysa igen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2011 - Avstannad isvinter i söder

Efter en mycket snabb inledning på isvintern under december månad kom januari snarare att domineras av lättande isförhållanden, speciellt längs södra Sveriges kuster.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad