Februari 2017 - Istillväxten tar fart

I början av månaden tog istillväxten fart på Bottenviken och under månadens andra hälft pressade kraftiga västvindar isen österut. I skärgårdarna var ytvattentemperaturerna omkring 0 grader. Det högtrycksbetonade vädret i början av månaden gav vattenstånd under det normala. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 5,4 meter den 22.

Snabb istillväxt i månadens början

Kallare och lugnare väder gav en snabb istillväxt i början av månaden och den 12 blev hela Bottenviken och norra Kvarken istäckt för första gången denna vinter. Även längs kusterna i Bottenhavet bildades tunn jämn is som avancerade utåt. I södra Sveriges farvatten bildades tunn is i inre skärgårdar ned till Blekinge.

I mitten av månaden kom mildare luft in i norr med tidvis friska eller hårda västvindar. Den kraftigare isen i Bottenviken samlades åter i nordöstra delen, medan det blev öppet vatten längre söderut. Även i Bottenhavet skingrades isen närmast kusten och drev ut till sjöss, medan läget blev i stort sett oförändrat i södra Sverige.

Mot slutet av månaden blev det åter kallare, framförallt i norr, och isen lade sig åter snabbt i hela Bottenviken och ner till nordligaste Bottenhavet.  

Närmast kusterna var ytvattentemperaturen nära noll grader under februari, medan det i de centrala delarna av havsbassängerna var något högre temperaturer.  I slutet av månaden var temperaturen till havs i Bottenhavet 1-2°, i Östersjön och Kattegatt 2-4°, i Skagerack 4-5°.

Ett nytt februarirekord för minimitemperatur på ytvattnet, noterades vid Hoburgen med -0.8° C.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2017 (82 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2017. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 27 februari 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 27 februari 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av februari var vattenståndet omkring det normala i de östra farvattnen medan det var något under i de västra.

Under månadens första halva var vädret mest högtrycksbetonat och vattenståndet sjönk sakta. Den 7-8 var det en nordostlig till ostlig vind längs västkusten och månadens lägsta vattenstånd registrerades i Uddevalla med -79 cm. Kungsvik hade -78 cm och Smögen -64 cm.

Även i de östra farvattnen gjorde högtrycket att vattenståndet sjönk och flera stationer rapporterade låga vattenstånd mellan den 12 och 13. Ratan hade -42 cm, Spikarna -49 cm och Stockholm -52 cm.

Den 22-23 passerade ett lågtryck över Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +114 cm. Kungsvik hade +98 och Smögen +103 cm. På Östersjön pressade sydvästvinden vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det till -72 cm. På Bottenviken pressades vattnet mot svenska kusten av en sydostlig vind och vattenståndet steg till +34 cm vid Ratan och till +34 cm i Spikarna.

Sammantaget gav det låga vattenståndet under månadens första hälft ett månadsmedel under det normala på samtliga platser.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2017 (132 kB, pdf)

Höga vågor

Det högtrycksbetonade vädret under månadens första hälft gjorde att våghöjden höll sig under 2 meter i de svenska farvattnen.

Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med höga vågor som följd. Den 20 var det en sydvästlig vind på 17 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg till 2,8 meter.

Den 22 rörde sig ett kraftigare lågtryck in över Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,4 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,1 meter.

Den 28 var det en sydlig vind på 19 m/s vid västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 2,5  meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2017.
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2017. Förstora Bild