Månadens väder i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder.

Maj 2008 - Både sommarvärme och sent snöfall

Månaden inleddes med varmt väder som medförde kraftig avsmältning av snön i Norrland och några dagar med högsommarvärme i södra Sverige. Den 11-12 strömmade Ishavsluft ned över landet och i mitten av månaden fick delar av nordvästra Svealand samt sydvästra Norrland 1-3 dm nysnö. Ett högtryck …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2008 - Solig avslutning startade vårflod

Ett högtryck satte sin prägel på årets fjärde månad. I takt med att solen steg allt högre ökade även temperaturerna markant. Efter bakslaget under slutet av mars avancerade våren i ungefär normal fart norrut. En varm period från och med den 24 gjorde att även sommaren fick in en fot i april med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2008 - Mer vintrigt än under vintern

Första "riktiga" vårmånaden fick en övervägande mild första hälft och det blev allt grönare i Sydsverige, även om det lokalt också kortvarigt kom en del snö i vårgrönskan. Ett rejält snöoväder drabbade också Jämtlands- och Härjedalsfjällen den 6. Strax före påsk, omkring den 17, kom sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2008 - Fortsatt varmt och blåsigt

Månaden blev mild, men överträffade ej den på många håll rekordvarma februari 1990. Som en följd av det milda vädret anlände våren redan den 17 till stora delar av Götaland och södra Svealand och några dagar senare till södra Norrlandskusten. Månaden var även blåsig, med tre tillfällen med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2008 - Varmt, nederbördsrikt och blåsigt

Efter en synnerligen mulen december i delar av Götaland fick man där ännu en solfattig månad. Detta orsakades av en intensiv lågtryckstrafik över landet, vilket gav rikligt med nederbörd och blåsigt väder. I samband med de tre mest intensiva lågtrycken nådde vinden stormstyrka i byarna. Mild …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2007 - Varm julmånad, i synnerhet i norr

Mellan en ostadig inledning och avslutning av december hade vi en lång högtrycksdominerad period i mitten av månaden. Norr om högtrycket med sina centrala delar över södra Skandinavien rådde tidvis mycket milda och kraftiga västvindar över norra Norrland, vilket bidrog till att julen blev "grön" …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2007 - Växlande mellan höst och vinter

Många växlingar mellan lågtryck, med milt och blåsigt väder samt nederbörd, och högtrycksryggar, med klart och kallt väder, gjorde att månadsvärdena för temperatur och nederbörd hamnade nära de normala i stora delar av landet. Kraftigt snöfall förekom också såsom den 8-9 i Lappland med en halvmeter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2007 - Torrt och i norr varmt med lite snö

Vädret under oktober har karakteriserats av små nederbördsmängder i nästan hela landet samt temperaturöverskott i norr. Snöutbredningen var också mindre än den normala, delvis på grund av värmen i norr som gav regn istället för snö. I nordligaste Lappland var det den varmaste oktobermånaden sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2007 - Höstmånad

Ett flertal passerande lågtryck medförde att kallare perioder avlöstes av varmare. Mulna och regniga perioder blandades med soliga så att månadens väder som helhet blev en blandning vars genomsnitt hamnade ganska nära de normala värdena för perioden 1961-1990. Under de senaste tio åren har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2007 - Höstlik avslutning med storm och snöfall

Under drygt tre veckor täcktes Sverige av sommarvarm luft, men några längre perioder med garanterat solsken bjöds vi inte på. De flesta dagar förekom måttliga till kraftiga regnskurar på åtminstone någon plats i landet. Med några få undantag var det dock inte fråga om några skyfallsliknande regn …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad