Juli 2017 - Torrt i söder trots ostadigt väder

Det såg länge ut att bli en riktigt kylig juli på många håll, men rätt varmt väder den sista juliveckan drog upp medeltemperaturen. Några riktiga topptemperaturer var det dock aldrig fråga om. I norra halvan av landet föll mer regn än normalt. På många håll i södra Sverige var dock månaden torr eller mycket torr, trots att vädret till namnet ofta beskrevs som ostadigt.

Detta är en preliminär version av julivädret 2017. Uppdateringar av text och kartor görs löpande när mer fullständiga data kommit in.

Temperatur 

Juli 2017 såg länge ut att kunna bli den kyligaste på årtionden på många håll. Men lite varmare luft som med början i norr kom in under den sista veckan drog upp månadens medeltemperatur en del.

Därför räcker det i allmänhet att gå tillbaka till 2015 för att finna en likvärdig eller kyligare julimånad. Men undantag finns, exempelvis Delsbo i Hälsingland där man får gå tillbaka till 1996 för att finna en kyligare juli.

När det gäller månadens högsta temperatur i landet så blev den preliminärt 27,2° i Rörastrand i Bohuslän den 20 juli. Det är den blygsammaste högsta julitemperaturen för landet sedan 1979.

Någon tropisk natt fick vi inte heller denna julimånad.

I början av månaden var det några rejäla frostnätter i mellersta och nordligaste Sverige. Månadens preliminärt lägsta värde var -2,6° i Sveg den 6 juli.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2017. Förstora Bild
Uppdatering av månadskartan görs senare i månaden när mer fullständiga data kommit in. Förstora Bild

 

Nederbörd 

Nederbördsmässigt kan Sverige delas in i en blöt norra hälft och en torr södra hälft.

I södra Sverige var det utbredd torka även i juli 2014 och 2013. Men på vissa platser som regnskurarna har undvikt får man gå betydligt längre tillbaka i tiden än så för att finna en torrare julimånad. I Östergötland hade Vadstena torrast sedan 1955 och Malexander sedan 1994. På norra Gotland var det torrast sedan juli 2006.

I norr har man nu haft flera regniga julimånader i rad och på många håll behöver man bara gå tillbaka till 2016 eller 2015 för att finna mer regn i juli. Gällivare fick dock sin regnigaste julimånad sedan 2000 och Hemavan sedan 2004.

.

Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2017. Förstora Bild
Uppdatering av månadskartan görs senare i månaden när mer fullständiga data kommit in. Förstora Bild

Snötäcke

Från ingen av våra stationer rapporterades något mätbart snödjup, vilket är det typiska för de allra flesta julimånader.

Solskenstid

Solskenstiden följde i stort sett nederbördens mönster. I norr var soltimmarnas antal i allmänhet något under det normala. I söder var det däremot på många håll lite fler soltimmar än normalt.

Preliminärt mest sol fick Hoburg med 336 timmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2017. Förstora Bild
Antal soltimmar. Uppdatering av månadskartan görs senare i månaden när mer fullständiga data kommit in. Förstora Bild

Åska

Jämfört med många andra julimånader var juli 2017 en rätt beskedlig åskmånad. Till viss del torde detta förklaras av det bitvis rätt kyliga vädret. Det åskrikaste dygnet var söndagen den 30 juli med knappt 3 000 urladdningar över svenskt område.

Under årets juli var det även ytterst få rapporter om tromber och liknande oväder.

Totalt antal blixtar under juli 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Lågtryck med blåst och åskskurar

Vid inledningen av juli månad fanns ett lågtryck över Baltikum som långsamt drog bort och följdes av en tillfällig högtrycksrygg. Natten till den 1 sjönk temperaturen till -0,3° i Börtnan i Jämtland.

Den 2 började med sol på många håll, men fronter och molnområden trängde snart på västerifrån. Regn och åska förekom främst i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland.

Ett lågtryck passerade över mellersta Sverige den 3 med kraftiga västvindar över främst södra halvan av landet. Vid Måseskär i Bohuslän registrerades vindbyar på 24,1 m/s. Kring lågtrycket förekom regn- och åskskurar på många håll i landet. Brännberg i Norrbotten fick 34,5 mm och även flera andra stationer i landet fick över 30 mm.

Bakom lågtrycket följde kyliga nordvästvindar och en viss stabilisering den 4, men i norr förekom ännu en del kraftiga regnskurar. Skröven i norra Lappland rapporterade 37,2 mm under dygnet.

Kraftig nederbörd förekom längst i norr även den 5 med som mest 32,7 mm i Parakka i nordöstra Norrland. Efterhand drog det även in regn- och åskskurar över Götaland.

Några mycket kyliga nätter

I samband med en högtrycksrygg blev det en rejält kylig natt den 6 med -2,6° i Sveg, vilket är det lägsta i juli i Sveg sedan 1951. I Svealand hade Särna -0,6° och i Götaland hade Horn +1,2°.

Automatstationen i Sveg
Vår automatstation i Sveg. Man kan utifrån placeringen nästan ana att där kan bli kallt i vissa väderlägen. Foto SMHI Förstora Bild

Den 7 var det främst i nordöstra Norrland som nattemperaturerna sjönk till mycket låga värden. Pajala (med startår 1940) noterade nytt julirekord med -1,8°. I Haparanda var det med +1,7° den kyligaste julinatten sedan 1863. Flera av stationerna med rekordnoteringar har dock flyttats till kallare lägen på senare år.

Åter ostadigare

Den 8 rörde sig ett regnområde med insprängd åska upp över södra delen av landet. Kolmården-Strömsfors fick 30,4 mm. I nordost blev det dock ännu en högtrycksbetonad dag.

Till den 9 etablerade sig en frontzon med nord-sydlig riktning över Sverige. Den gav regn främst i norra Svealand och södra Norrland, där Håkafot i Jämtland fick 30,0 mm..

Den 10 var det slut på det stabila vädret längst i norr i samband med att ett lågtryck på Norska havet matade in en hel del moln och regn över norra delen av landet. Sent på dygnet kom ett regnområde in även över sydöstra Sverige.

Regniga dygn i norr

Regnet i sydost spred sig norrut och fick sin tyngdpunkt över norra Sverige den 11. Västerövsjö i Jämtland rapporterade 32,6 mm.

Den 12 fördjupades ett lågtryck över den norra delen av landet, där det regniga vädret fortsatte. Klippen i mellersta Lappland fick hela 45,4 mm.

Den 13 försköts lågtrycket åt nordost följt av rätt kyliga nordvästvindar och fortsatt regn eller regnskurar i norra delen av Sverige. Björkudden i norra Lappland rapporterade 43,0 mm detta dygn.

Ett nytt lågtryck fördjupades över norra Norrland, där regnandet fortsatte även den 14. Då fick Nikkaluokta 35,9 mm. Längre söderut var det mest bara lokala skurar.

Tillfällig stabilisering

Natten till den 15 juli var kylig med ner till -2,2° i Börtnan i Jämtland. I övrigt blev det något av en mellandag då regnet i norr avtog och solen visade sig längre eller kortare perioder. I Uppsala överraskades badgäster vid Fyrishov av en rätt kraftig stoftvirvel.

Denna stabilisering var dock bara tillfällig, då ett regnväder den 16 drog in över Sverige på bred front.

Detta regnväder dröjde kvar längst i norr den 17 och följdes i södra och mellersta Sverige av lokala regn- och åskskurar.

Även den 18 föll det en hel del regn i norra Norrland i samband med att ett lågtryck fördjupades. Över Harads i Norrbotten föll 36,9 mm. Längre söderut var det uppehåll eller bara små nederbördsmängder.

Högtrycksrygg västerifrån

Den 19 växte en högtrycksrygg in över landet västerifrån och nu följde en period met tidvis stabilare väder.

Efter en frostnatt med -1,5° i Ljusnedal i Härjedalen den 20 började dagstemperaturerna stiga med början i söder. Rörastrand i Bohuslän kom upp i 27,2°, vilket preliminärt blev månadens högsta temperatur. I vissa områden förekom dock regnskurar, till exempel Skåne och östra Norrland.

Högtrycksryggen låg kvar över nordligaste Sverige den 21, medan det förekom en del band med regn- och åskskurar i sydligaste och mellersta Sverige. Ljusdals-Valsjön fick 34,4 mm detta dygn.

Under lördagen den 22 var det främst i ett par band över mellersta Sverige som det förekom regn- och åskskurar. Som mest fick Åmot i Gästrikland 30, 6 mm.

Den 23 hade man en del åskskurar i norra Svealand och södra Norrland samtidigt som ett område med delvis kraftigt regn efterhand kom in över södra Götaland. Där fick Knäred i Halland 54,3 mm.

Högsommarvärme längst i norr

Den 24 började riktigt varm luft strömma in österifrån och man fick en högsommardag i Haparanda med 25,0° I sydligaste Sverige förekom det fortfarande områden med regn eller regnskurar.

Den säkerligen efterlängtade högsommarvärmen accentuerades ytterligare den 25 med 25,6° i Överkalix-Svartbyn. Lite av värmen började även sprida sig söderut. På de flesta håll i landet var det uppehåll eller bara små regnmängder

Värmeåskväder

Den 26 kulminerade värmen i norr med 26,8° i Överkalix-Svartbyn. Högsommartemperaturer på 25° förekom ner till Forse i Ångermanland. I den varma luften i norr började lokala värmeåskväder förekomma, men de gav till en början inte så stora regnmängder.

Den 27 bildades dock en del mycket kraftiga värmeåskväder. Vittangi rapporterade 33,6 mm och Saittarova 42,7 mm. Automatstationen i Saittarova registrerade 21 mm på bara en kvart sent på kvällen den 27. Temperaturen nådde högsommarvärden även i söder med exempelvis 25,5° i Eskilstuna. Efterhand kom ett splittrat regnområde in från sydväst.

Åskan fortsatte att ställa till det

Detta regnområde rörde sig upp till mellersta Sverige den 28. Det följdes av åskväder som bland annat orsakade tågstopp söder om Stockholm. I samband med ett par riktigt kraftiga skurar föll 57,4 mm över Vagnhärad i Södermanland.

Regnområdet rörde sig vidare norrut lördagen den 29 och gav 31,3 mm i Vilhelmina. Det följdes av ytterligare ett regnområde som kom in från sydväst. Även om det inte var fråga om några mer utbredda åskväder, så skadades tre spelare av ett blixtnedslag under en fotbollsmatch i Stenungsund i Bohuslän.

Regnområdet i norr berörde den 30 främst allra nordligaste Sverige, där Rensjön fick 33,3 mm. I söder fylldes det på med nya skurområden och dygnet blev månadens åskrikaste. Bjärnum i Skåne fick 29,5 mm.

Månadens avslutande dygn bjöd inte på några direkta överraskningar utan det fortsatte med en blandning av regnskurar och lite soligare områden.
 

Högsta temperatur
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Lägsta temperatur
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Högsta nederbörd
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Lägsta nederbörd
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Högsta lufttryck
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Lägsta lufttryck
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden
Största snödjup
Norrland Uppdateras i slutet av månaden
Svealand Uppdateras i slutet av månaden
Götaland Uppdateras i slutet av månaden