Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

September 2013 - Exceptionellt varmt i Australien

September 2013 blev den varmaste som någonsin uppmätts i stora delar av Australien och flera gamla rekord krossades. Mexiko drabbades mycket hårt av ymniga regn då två tropiska cykloner drog in från varsitt håll. I samband med ett nära nog stillaliggande regnområde drabbades Colorado mycket hårt av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2013 - Värmerekord i Österrike och Japan, hårt vinterväder i Sydamerika

På många håll i världen bjöd augusti på ovanligt höga temperaturer. I bland annat Österrike och Japan sattes nya värmerekord. I Australien och Nya Zeeland var årets augusti en av de allra varmaste som noterats. I Sydamerika däremot blandades ovanligt varma perioder med utbrott av bister kyla.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2013 - Mycket varm månad i bland annat Kina och Australien

På flera håll i världen bjöd juli på mycket varmt väder. Det gäller exempelvis så vitt skilda områden som Brittiska öarna, Kina och Australien. På Grönland noterades nytt värmerekord i samband med lokala föhnvindar. Annars så var isavsmältningen i Arktis inte lika snabb som den var förra året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Översvämningar i Centraleuropa och Indien, rekordhetta i sydvästra USA

I början av juni förekom mycket omfattande översvämningar i Centraleuropa. I mitten av månaden drabbades delar av norra Indien mycket svårt av en ovanligt tidig monsun. Under månadens avslutande dagar var det en rekordartad hetta i sydvästra USA som dominerade vädernyheterna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Virvelstormar i USA och tropisk orkan på östra Stilla havet

Under andra halvan av maj drabbades USA av flera destruktiva virvelstormar. Två tropiska cykloner bildades på Stilla havet. Den ena, Barbara, nådde orkanstyrka och drog in över södra Mexiko. Vid Indiska oceanen slog den tropiska cyklonen Mahasen till mot Bangladesh.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2013 - Bistert kallt i Nordamerika

Den mesta väderdramatiken utspelades i Nordamerika under april med kraftigt regn, ymnigt snöfall, vårflod med översvämningar som följd och bister kyla. Gränsen mellan kallt och milt väder var knivskarp och medan det var temperaturöverskott på den ryska sidan om Berings sund var det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Stora temperaturkontraster globalt

Strömningsmönstret och tryckförhållandena på norra halvklotet var märkligt med kraftigt negativa värden på det så kallade AO-indexet. Temperaturkontrasterna var mycket stora med antingen temperaturer långt under det normala eller långt över det normala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Värmerekord för norra halvklotet

Februari blev bistert kall i östra Sibirien men i övrigt var det milt väder som dominerade på norra halvklotet. Passande nog blev det även ett nytt februarirekord för den norra hemisfären. I Nordamerika drog ett kraftigt vinteroväder fram och på Japan uppmättes ett nytt snödjupsrekord. På södra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Värmebölja och översvämningar i Australien

Australien uppmätte sin varmaste månad någonsin efter att en utdragen värmebölja drabbat större delen av landet. I östra Australien gav den före detta tropiska stormen Oswald stora regnmängder. Kraftigt regn orsakade problem även i södra Afrika. Januari var i centrala Sibirien inte riktigt lika …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2012 - Förödande tropisk cyklon på Filippinerna

Den mest dramatiska väderhändelsen i december var den tropiska cyklonen Bophas passage över södra Filippinerna med drygt 1 000 dödsoffer. Julmånaden var mycket mild i östra delarna av Nordamerika och i Arktis, medan det var bistert kallt i de centrala delarna av Sibirien.

Publicerad: Senast uppdaterad: