Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Juni 2014 - Vädret i världen kom mest att handla om värme och regn

Det mesta av väderdramatiken runtom i världen kom att handla om extrem värme och kraftiga regn. I bland annat delar av amerikanska Mellanvästern var månaden rekordblöt. En ovanlig "tvillingtornado" den 16 i Pilger i delstaten Nebraska orsakade massiv förstörelse. Den sista juni var havsisens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Rekordvarmt i Estland och Ostasien, översvämningar på Balkan

Temperaturavvikelserna för maj påminde om föregående månader, men var inte lika stora över Europa och de centrala delarna av Nordamerika som i april. Estland noterade en ny högsta majtemperatur för landet och i Ostasien slogs flera rekord i samband med en värmebölja. På Balkan medförde ett lågtryck …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2014 - Varm eller mycket varm månad med delar av Nordamerika som undantag

April påminde temperaturmässigt om årets tidigare månader. Över Europa, stora delar av Asien samt även i Alaska rådde för årstiden varmt eller mycket varmt väder. I de centrala delarna av Nordamerika hade man däremot fortsatt ovanligt kallt. I södra Kanada har alla månader sedan december varit …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2014 - Milt i Europa, ryska Arktis och Asien

Mars bjöd på fortsatt bister kyla i Nordamerika medan ryska Arktis, Europa och Asien dominerades av milt väder. I Arktis nådde havsisen sitt årliga säsongsmaximum den 21, vilket var både det femte senaste datumet samt den femte lägsta maximiutbredning sedan regelbundna satellitobservationer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2014 - Milt i Arktis och Europa

Årets februari var rekordvarm på Svalbard och mild i princip i hela Europa. Även i nordöstra Sibirien rådde ovanligt höga temperaturer. Betydligt kallare var det i mellersta Nordamerika och Centralasien. Storbritannien drabbades av flera oväder som återigen medförde mycket nederbörd i de södra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2014 - Mildluften dominerade med några undantag

I stora delar av Europa blev årets januari en av de allra varmaste. I till exempel södra England även rekordregnig. Januari var ovanligt varm även i västra delen av Nordamerika, medan östra USA drabbades av ett par kraftiga vinteroväder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2013 - Rejält kallt i Nordamerika men rekordmilt i Ryssland

På norra halvklotet låg de kalla luftmassorna envetet centrerade över Nordamerika. Europa och Centralasien hade däremot milt eller mycket milt. I Ryssland var december den hittills mildaste som observerats.På södra halvklotet var det framför allt Argentina som rapporterade ovanligt långvarig och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2013 - Orkankatastrof i Filippinerna

Milt väder dominerade runtom i världen, speciellt i Sibirien. Månadens största väderhändelse var den exceptionellt kraftfulla tropiska orkanen Haiyan som drog in över Filippinerna den 7-8 november med enorm förödelse. Även i norra Europa blåste det upp rejält den 16-17 då stormen Hilde drog in över …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Milt i Alaska, vindrekord i Danmark

Det var mycket milt i Alaska och nordvästra Kanada under oktober. I Europa medförde stormen Simone rekordhöga vindhastigheter i Danmark. Indien träffades av den starkaste orkanen för landet på över ett decennium och i Japan kom mer än 800 mm regn på ett dygn i samband med en tropisk cyklon.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2013 - Exceptionellt varmt i Australien

September 2013 blev den varmaste som någonsin uppmätts i stora delar av Australien och flera gamla rekord krossades. Mexiko drabbades mycket hårt av ymniga regn då två tropiska cykloner drog in från varsitt håll. I samband med ett nära nog stillaliggande regnområde drabbades Colorado mycket hårt av …

Publicerad: Senast uppdaterad: