Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

December 2014 - Stora temperaturöverskott trots kallare väder mot årsskiftet

December blev ytterligare en i raden av varma månader globalt. I synnerhet över stora delar av Nordamerika, västra Sibirien och Nordeuropa rådde stora temperaturöverskott.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2014 - Sommarlik värme i Sydeuropa med mycket stora regnmängder

Medan det var ovanligt kallt och snörikt i mellersta och östra USA, så var det en mycket varm november i större delen av Europa. På många håll i Sydeuropa föll dessutom mycket stora regnmängder. Ovanligt höga temperaturer rådde även i till exempel östra Sibirien och i Australien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2014 - Mycket varmt i Europa

Tropiska cykloner stod för mycket av väderdramatiken under oktober. Norge drabbades av extremt kraftiga regn med bortspolade hus och översvämningar. I Australien, Sydamerika och södra Europa förekom perioder med extrem värme under månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2014 - Varm världen över

Ännu en i raden av globalt varma månader passerade. Den 26 rapporterades 35° i södra Kanada vilket är ett exceptionellt värde för att vara så sent på året. Den 24 slogs nytt absolut värmerekord i Jakarta (startår 1866) på Indonesien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2014 - Åter en övervägande varm månad globalt

Augusti bjöd på nytt värmerekord i Lettland, medan Väst- och Centraleuropa hade en rätt trist månad ur semestersynpukt. Områden med temperaturöverskott dominerade globalt. Nordöstra Sibirien, området kring Kaspiska havet och Sydamerika är exempel på områden där det var avsevärt varmare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Rekordvarmt i Norge men svalt i centrala USA

Varma luftmassor dominerade globalt. Inte minst i Skandinavien hade vi värme i överflöd. Men varmluften undvek vissa områden, t ex centrala USA. Temperaturen under månaden varierade från -80° i Antarktis till +53° i Iran.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Vädret i världen kom mest att handla om värme och regn

Det mesta av väderdramatiken runtom i världen kom att handla om extrem värme och kraftiga regn. I bland annat delar av amerikanska Mellanvästern var månaden rekordblöt. En ovanlig "tvillingtornado" den 16 i Pilger i delstaten Nebraska orsakade massiv förstörelse. Den sista juni var havsisens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2014 - Rekordvarmt i Estland och Ostasien, översvämningar på Balkan

Temperaturavvikelserna för maj påminde om föregående månader, men var inte lika stora över Europa och de centrala delarna av Nordamerika som i april. Estland noterade en ny högsta majtemperatur för landet och i Ostasien slogs flera rekord i samband med en värmebölja. På Balkan medförde ett lågtryck …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2014 - Varm eller mycket varm månad med delar av Nordamerika som undantag

April påminde temperaturmässigt om årets tidigare månader. Över Europa, stora delar av Asien samt även i Alaska rådde för årstiden varmt eller mycket varmt väder. I de centrala delarna av Nordamerika hade man däremot fortsatt ovanligt kallt. I södra Kanada har alla månader sedan december varit …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2014 - Milt i Europa, ryska Arktis och Asien

Mars bjöd på fortsatt bister kyla i Nordamerika medan ryska Arktis, Europa och Asien dominerades av milt väder. I Arktis nådde havsisen sitt årliga säsongsmaximum den 21, vilket var både det femte senaste datumet samt den femte lägsta maximiutbredning sedan regelbundna satellitobservationer …

Publicerad: Senast uppdaterad: