Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

April 2017 - Ovanligt kyligt i Centraleuropa

Vädret i april 2017 innefattade ovanligt kyligt vårväder i Centraleuropa, en ovanligt tidig tropisk storm på Atlanten, mycket kraftig hetta i Pakistan och Indien, kraftiga regn i Nya Zeeland och mycket annat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2017 - Ovanligt lite havsis vid polerna

Vårmånaden mars bjöd på sträng kyla i Alaska och västra Kanada. I kanadensiska Arktis noterade Mould Bay den 4 ett ”all time low” på nästan -55 grader. I Sibirien var det däremot en mycket mild vårmånad. Havsisen fortsatte att ligga på ovanligt låga nivåer kring båda polerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2017 - Globalt sett näst varmaste februari

Årets februari var globalt sett den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus. Fjolårets var varmare. Störst temperaturöverskott hade Arktis med upp till 10 grader. Områden med kallare luft fanns bland annat över Mellanöstern och västra Australien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2017 - Bister kyla i Centraleuropa

Medan Nordeuropa fick en mild månad var det bistert kallt i stora delar av Centraluropa. I bland annat Serbien och Schweiz får man gå tillbaka flera decennier för att finna en ännu kallare januarimånad. Havsisens utbredning var rekordlåg under hela månaden kring Antarktis och i princip under hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2016 - Högtrycksdominerat nere i Europa

Ett mäktigt högtrycksläge dominerade nere på kontinenten, där det på många håll blev en mycket torr och solig decembermånad. I Medelhavsområdet förekom dock en del perioder med mycket kraftigt regn. Över de norra delarna av Europa rådde i genomsnitt en mild västlig luftström.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2016 - Märklig tropisk orkan i Centralamerika

Havsisens utbredning i både Antarktis och Arktis var rekordlåg för årstiden. I delar av ryska Arktis var månadsmedeltemperaturen mer än 15 grader över den normala. Även i Nordamerika var temperaturöverskotten stora. I västra och södra Sibirien hade man däremot en kallare novembermånad än vanligt. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2016 - Orkankatastrof på Haiti

Den tropiska orkanen Matthew drog i början av månaden in över Haiti, Kuba och Bahamas som en kraftfull kategori 4 – orkan innan den fortsatte upp över sydöstra USA. Minst 1000 människor beräknas ha omkommit till följd av orkanens framfart på Haiti. Havsisens utbredning var vid månadens slut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2016 - Tropiska cykloner dominerade väderhändelserna

De tropiska cyklonerna dominerade väderhändelserna runtom på norra halvklotet. I Arktis blev det årliga säsongsminimumet av havsis tillsammans med 2007 det näst lägsta som observerats efter bottenåret 2012. I Europa liksom på Arabiska halvön noterades extremt höga temperaturer i början av månaden. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2016 - Svåra översvämningar i södra USA och norra Afrika

Augusti 2016 blev åter en i den långa raden av mycket varma månader och var globalt den hittills varmaste augustimånaden som observerats. Kraftiga regn och svåra översvämningar förekom bland annat i södra USA och ett antal länder i norra Afrika. Utbredningen av havsisen i Arktis var mycket låg, men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Mycket höga temperaturer i Asien

Globalt sett var det den varmaste julimånaden sedan mätningarna började på 1880-talet enligt NOAA. Extrema 54,0˚ uppmättes i Mitribah den 21. Värdet korrigerades senare till 53,9˚ av WMO. Säsongens första tropiska cykloner i Stilla havet var sena medan den första för säsongen i sydvästra Indiska …

Publicerad: Senast uppdaterad: