Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Maj 2004 - Regnkatastrof i Västindien

I Europa, liksom även på många andra håll i världen, förekom betydande områden med temperaturunderskott. Förhållandevis varmast på jordklotet var det i västra Sibirien med temperaturöverskott på 4-6°. Filippinerna drabbades av den kraftiga tropiska cyklonen Nida i mitten av maj.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2004 - Rekordvarmt på Svalbard

Större delen av Europa hade en varmare april än normalt med de största överskotten i Nordeuropa. Den 20 bildades totalt 52 virvelstormar i amerikanska Mellanvästern. Även på en del håll i Sydostasien orsakade virvelstormar stor skada. Svalbard upplevde den mildaste aprilmånaden sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2004 - Tropisk cyklon på Sydatlanten?

Andra halvan av mars bjöd på väderdramatik i Europa. Det enda området med mer betydande temperaturunderskott var norra Sibirien och kanadensiska Arktis. I Sudan observerades i början av månaden ovanligt höga temperaturer. Månadens intressantaste väderhändelse var ett oväder i Brasilien den 26-28.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2004 - Värmebölja i Australien

Stora delar av Europa hade ett par grader mildare än normalt. Liksom i januari var det i allmänhet stora temperaturöverskott i Centralasien. Större delen av USA hade en månadsmedeltemperatur något under det normala. I södra Australien rådde en nästintill rekordartad värmebölja i mitten av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2004 - Kung Bore höll till i Kanada

Januari var mild i de västra delarna av Europa. Osteuropa och Centralasien utgjorde ett praktiskt taget sammanhängande område med stora temperaturöverskott. Det var i Kanada och nordöstra USA som kung Bore höll till denna januarimånad.

Publicerad: Senast uppdaterad: