Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

April 2005 - Varmare än normalt i Europa

Temperaturen låg på de flesta håll i Europa 0.5-3° över det normala. Precis som tidigare i år var det mycket varmt på många håll i Nordafrika. I Nordamerika var det mer varierande temperaturförhållanden. Stora värmeöverskott rådde även i Australien med avvikelser på 3-4°.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2005 - Kall inledning av månaden

Inte bara Sverige utan stora delar av Europa hade en mycket kall inledning av mars. I Centralasien låg temperaturen på de flesta håll över det normala. Precis som i februari rådde mycket höga temperaturer i Sahelområdet. Norra Australien drabbades av den mycket kraftiga tropiska cyklonen Ingrid.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2005 - Milt i norr och kallt i söder

Medan Nordeuropa upplevde ytterligare en mild vintermånad, dominerades södra Europa och Nordafrika av kalla luftmassor. Även i stora delar av Centralasien rådde bistert vinterväder. En mycket skarp temperaturgräns löpte genom Sahara denna månad. I Arktis var det mycket milt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2005 - Mildare än normalt

I praktiskt taget hela Nord- och Mellaneuropa var januari minst 2° mildare än normalt. I centrala Sibirien låg temperaturöverskotten på ca 5°. I Nordamerika var det en jämnare fördelningen mellan kalla och varma områden. I slutet av månaden drog mycket kall luft ner över Nordafrika.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2004 - Milt väder dominerade i Europa

Milt väder dominerade i praktiskt taget hela Europa. Det var milt i västra delarna av Nordamerika, medan man i nordost med angränsande delar av Arktis hade kallt decemberväder. I slutet av månaden slog vintern till även i Nordafrika.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2004 - Stora regnmängder i Norge

I Europa varierade temperaturen kring det normala med små temperaturunderskott i sydväst och nordost. Milt väder dominerade i Nordamerika. Även i större delen av Asien blev november en mycket mild månad. Filippinerna drabbades hårt av två tropiska cykloner, Muifa och Merbok. Från Sydfrika …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2004 - Japan drabbat av cyklonen Tokage

Oktober blev en mycket varm månad i Sydeuropa och Nordafrika. I ett område i centrala Kanada var månaden cirka tre grader kallare än normalt. I nordöstra Sibirien avslutades månaden med temperaturer lokalt under 40 minusgrader. I Australien var oktober på många håll 2-3 grader varmare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2004 - Tropiska cykloner

September var på de flesta håll i Europa 1-2° varmare än normalt. Månaden var nära fyra grader kyligare än normalt i Alaska, medan temperaturöverskott av samma storlek rapporterades från östra Kanada. Ännu större regnmängder rapporterades från södra Japan i slutet av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2004 - Tropiska cykloner både i öst och väst

I stora delar av Europa var månaden ca två grader varmare än normalt. För femte månaden i rad uppvisade Alaska temperaturöverskott, medan det var kyligare än normalt i de centrala delarna av Nordamerika. Ett flertal tropiska cykloner bildades i Ostasien. I genomsnitt pendlade temperaturen kring det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2004 - Katastrofala monsunregn i Asien

I större delen av Europa hamnade månadsmedeltemperaturen inom en grad från det normala. Mönstret från tidigare i sommar upprepade sig i Nordamerika. Medan i Sydamerika var månadsmedeltemperaturen på många håll normal eller något över normal. Områdena norr om Bengaliska viken, i synnerhet …

Publicerad: Senast uppdaterad: