Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Mars 2009 - Bister kyla i Kanada - extrem vårflod i norra USA

Medan mars var varmare än normalt i nästan hela Europa, var månaden bistert kall i Alaska och västra Kanada. Till exempel hade Edmonton i Kanada 43 minusgrader som lägst. Snabb snösmältning gav senare i månaden en mycket kraftig vårflod i nordligaste USA.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2009 - Extrem hetta och förödande bränder i Australien

Den mest extrema väderhändelsen under februari 2009 var nog den kraftiga hettan i Australien med bränder som krävde ett par hundra dödsoffer. På norra halvklotet var det mycket varierande temperaturförhållanden. I Sibirien dominerade kalla luftmassor, medan det var mycket milt i exempelvis …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2009 - Orkan i Frankrike och svår hetta i Australien

Januari inleddes med bister kyla i Europa. I ett band från Alaska ner till nordöstra USA berördes man av delvis kraftig vinterkyla. Även ostligaste Sibirien hade mycket kallt, men i övriga delar av Centralasien var det förhållandevis milt väder som dominerade. I västra och södra Australien rådde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2008 - Rejäl sibirisk och kanadensisk kyla

Världsvädret i december bjöd på stora variationer i temperaturer. Östra Europa fick temperaturer mycket över det normala medan Sibirien bjöd på -60° vilket är ovanligt lågt för december. Även stora delar av USA och Kanada kunde notera en rejält kall december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2008 - Övervägande milt på norra halvklotet

I början av månaden bildades den kraftiga tropiska orkanen Paloma över Karibiska havet. Detta var den kraftigaste tropiska orkan i november sedan 1999. I Kalifornien orsakade torra och varma Santa-Ana vindar omfattande skogs- och gräsbränder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2008 - Mycket milt i Sibirien, men kallt i Alaska

Avkylningen av norra halvklotets landmassor gick mycket långsammare än normalt. I Europa var det på många håll nederbördsrikt. I Norge föll lokalt drygt 700 mm.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2008 - Skyfall i Puerto Rico och Taiwan

På de flesta håll i Europa låg medeltemperaturen omkring det normala. Fyra tropiska cykloner, Gustav, Hanna, Ike och Kyle, uppnådde orkanstyrka. Ännu större regnmängder föll i samband med ett par tropiska orkaner som passerade Ostasien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2008 - Fyra tropiska stormar på Atlanten

Varmt i Europa och flera tropiska stormar över Atlanten. Kraftiga monsunregn i Asien. I Australien rådde i allmänhet lite kallare väder än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2008 - Två tropiska orkaner på Atlanten

På många håll i Europa var det mellan en och två grader varmare än normalt under juli. I slutet av juli hade fyra namngivna tropiska cykloner bildats på Atlanten. Flera tropiska cykloner berörde även östra Asien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2008 - Intensiv monsunsäsong i Indien

Jämfört med förra årets delvis rekordartade junivärme rådde i år mer normala temperaturer i Europa. Det förhållandevis varmaste vädret återfanns i centrala Sibirien, där man lokalt hade drygt sex grader varmare än normalt. I norra Indien var det däremot 2-4 grader kallare än normalt, vilket delvis …

Publicerad: Senast uppdaterad: