Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Juni 2009 - Skyfall i Centraleuropa-försenad monsun i Indien

Stora delar av Mellaneuropa, bland annat Tjeckien och Österrike, drabbades av skyfall och svåra översvämningar i juni. I Indien var monsunsäsongen försenad och i norra USA var det kyligt med lokala skyfall och tromber.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2009 - Varmt i Europa men kyligt i Kanada

I Syd- och Mellaneuropa var maj varm eller mycket varm. I stora delar av Kanada var det däremot kyligt under maj.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2009 - Rekordvarm april i södra Skandinavien. Köldrekord i Australien.

Inte bara Sverige, utan även Tyskland, Danmark och södra Norge, hade en rekordvarm aprilmånad. På Svalbard, där nästan varje månad numera är varmare än normalt, hade man däremot en ovanligt kall april. Efter rekordhettan i Australien i januari och februari var det där i stället fråga om köldrekord …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2009 - Bister kyla i Kanada - extrem vårflod i norra USA

Medan mars var varmare än normalt i nästan hela Europa, var månaden bistert kall i Alaska och västra Kanada. Till exempel hade Edmonton i Kanada 43 minusgrader som lägst. Snabb snösmältning gav senare i månaden en mycket kraftig vårflod i nordligaste USA.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2009 - Extrem hetta och förödande bränder i Australien

Den mest extrema väderhändelsen under februari 2009 var nog den kraftiga hettan i Australien med bränder som krävde ett par hundra dödsoffer. På norra halvklotet var det mycket varierande temperaturförhållanden. I Sibirien dominerade kalla luftmassor, medan det var mycket milt i exempelvis …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2009 - Orkan i Frankrike och svår hetta i Australien

Januari inleddes med bister kyla i Europa. I ett band från Alaska ner till nordöstra USA berördes man av delvis kraftig vinterkyla. Även ostligaste Sibirien hade mycket kallt, men i övriga delar av Centralasien var det förhållandevis milt väder som dominerade. I västra och södra Australien rådde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2008 - Rejäl sibirisk och kanadensisk kyla

Världsvädret i december bjöd på stora variationer i temperaturer. Östra Europa fick temperaturer mycket över det normala medan Sibirien bjöd på -60° vilket är ovanligt lågt för december. Även stora delar av USA och Kanada kunde notera en rejält kall december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2008 - Övervägande milt på norra halvklotet

I början av månaden bildades den kraftiga tropiska orkanen Paloma över Karibiska havet. Detta var den kraftigaste tropiska orkan i november sedan 1999. I Kalifornien orsakade torra och varma Santa-Ana vindar omfattande skogs- och gräsbränder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2008 - Mycket milt i Sibirien, men kallt i Alaska

Avkylningen av norra halvklotets landmassor gick mycket långsammare än normalt. I Europa var det på många håll nederbördsrikt. I Norge föll lokalt drygt 700 mm.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2008 - Skyfall i Puerto Rico och Taiwan

På de flesta håll i Europa låg medeltemperaturen omkring det normala. Fyra tropiska cykloner, Gustav, Hanna, Ike och Kyle, uppnådde orkanstyrka. Ännu större regnmängder föll i samband med ett par tropiska orkaner som passerade Ostasien.

Publicerad: Senast uppdaterad: