Maj 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Det var stora variationer i vattenföringen. Markvattenhalten låg omkring den normala i större delar av landet. I södra Sverige var grundvattennivån under eller mycket under det normala, men i övriga landet i stort sett normal.

Vattenföring

I norra Norrlands fjälltrakter utom Torneälvsområdet var vattenföringen stigande och i slutet av månaden var den mycket över den normala.

I Norrlands kustland klingade vattenföringen av och låg i slutet på månaden under den normala.
 
I södra Norrlands fjälltrakter var vattenföringen något högre än normalt. I Svealand och Götaland var vattenföringen i allmänhet under eller mycket under den normala för månaden

Markvattenhalten

Markvattenhalten var omkring den normala för årstiden i större delen av landet.

Områden med lägre markvattenhalt än normalt fanns utspridda över hela landet men främst i de södra delarna, bl a på Öland och Gotland, i Västergötland, Värmland, runt Dalälven och längs Svealands kust

Grundvattennivån

I södra Sverige var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. I nordöstra Svealand och på Gotland var nivåerna normala.

Normala nivåer rådde även i norra Sverige förutom i västra Jämtland och delar av östra Norrbottens län där nivåerna var över de normala.