Juni 2007 - Temperatur och nederbörd

På grund av den inledande värmeböljan före mitten av månaden blev det åter en månad med temperaturöverskott. Skyfallen i delar av Götaland ledde till nya rekord i mer än hundraåriga mätserier.

Varmt i början, senare normalt

På grund av den inledande värmeböljan verkade det redan före mitten av månaden troligt att det åter skulle bli en månadmed temperaturöverskott. Största överskottet med drygt 2.5 grader fick södra Gotland.

Snöfallsdygnet den 14, då det även mitt på dagen var minusgrader på högfjället, drog ner överskottet ganska rejält i Norrland. Minst överskott sett över hela månaden fick till slut delar av östra Norrland med mindre än en halv grad.

Både extremt blött och torrt

Skyfallen i delar av Götaland ledde till nya rekord i mer än hundraåriga mätserier. T ex fick Halmstad och Karlshamn 242 resp 162 mm (mot tidigare 224 resp 155 mm).
 
I norra Småland fick Prästkulla 232 mm, nytt rekord sedan mätningarna började 1920. Åtskilliga platser i mellersta Norrland fick däremot bara omkring eller under 10 mm.

På Öland och Gotland lindrades den värs­ta torkan vid ovädret den 26 och till slut nåddes nära normalmängder.