Juni 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen har under månaden varit sjunkande och mot slutet var den under det normala. Markvattennivåerna och grundvattennivåerna var i stort sett normala.

Vattenföring

I början av juni månad var vattenföringen i allmänhet nära den för årstiden normala i alla vattendrag i Sverige.

Vattenföringen har under månaden varit sjunkande och mot slutet av månaden var den i de flesta vattendragen under eller något under den normala. I södra Sverige innebär det låg vattenföring.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var för årstiden något under den normala i nordvästra Götaland, i Dalafjällen och i Härjedalen. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivån

I stora delar av landet var nivåerna normala för årstiden. I Blekinge, östra Skåne och i de östra delarna av Norrbotten och Västerbotten samt i delar av fjällkedjan var de under de normala. Höga nivåer har noterats i delar av både Götaland och Svealand.