Januari 2006 - Temperatur och nederbörd

På de flesta hållen i landet var det mildare än i fjol. Då högtrycken mestadels regerade blev det bara korta mellanspel med snö eller regn, speciellt i södra Sverige.

Mycket milt i norr

Trots ett par perioder med nästan extrem kyla i dalgångar i Norrlands inland blev det till slut just där störst överskott med 5-6°. På de flesta håll var det dock mildare i fjol.

Mönstret med underskott i Götaland men överskott i Svealand och Norrland liknar januari 1996 och 1997. Senast hela landet hade underskott i januari var 1987. Sedan dess har nio januarimånader kunnat uppvisa rikstäckande överskott, dock ej i år.

Blött i västra Jämtland

Då högtrycken mestadels regerade blev det bara korta mellanspel med snö eller regn, speciellt i södra Sverige. Vid dessa tillfällen föll dock ganska mycket nederbörd på en del håll.
 
De tre sista dygnen kom det mycket regn och snö i västligaste Jämtland där Digernäset vid Kallsjön fick ihop månadsmängden 159 mm. Annars dominerade områden med underskott kraftigt och på Ölands södra udde tangerades bottenrekordet på 3 mm.