Januari 2004 - Markvatten och grundvatten

Hela landet var i princip snötäckt. Mer snö än normalt fanns i Härjedalen, södra Värmland, Närke, södra Södermanland, centrala delarna av Västergötland, samt i inre delarna av Småland. I större delen av landet var grundvattensituationen tillfredställande.

Snötillgången

I stort sett hela landet var snötäckt, förutom de sydligaste delarna av Skåne och längs västkusten. Mer snö än normal för årstiden fanns i Härjedalen,södra Värmland, Närke, södra Södermanland, centrala delarna av Västergötland, samt i inre delarna av Småland.

Mindre snö än normalt fanns i resten av Götaland, östra delen av Uppland samt på de flesta håll i Norrland. I fjälltrakterna är dock snömängderna i stort sett normala för årstiden.

Grundvattennivån

I Skåne och Blekinge var nivåerna under de normala förutom i sydöstra hörnet av Skåne, där de var normala eller något över.
 
I övriga Götaland var det normala grundvattennivåer. I östra Svealand var det fortfarande låga nivåer, även om det har skett en återhämtning. I mellersta och västra Svealand var nivåerna normala eller över de normala.

I nästan hela Norrland var det normala grundvattennivåer men stora delar av fjällkedjan hade nivåer över och nordöstra hörnet under de normala. I större delen av landet var grundvattensituationen tillfredställande.

Grundvattennivån 15 januari 2004 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 januari 2004 Förstora Bild