Februari 2011 - Snön började smälta i söder

I början av månaden skedde snösmältning i landets södra delar. Detta ledde till höga flöden i många vattendrag i Skåne och Blekinge.

Vattenföring

I början av månaden skedde snösmältning i landets södra delar. Detta ledde till höga flöden i många vattendrag i Skåne och Blekinge. Även i övriga Götaland var flödena då över de normala för februari. Under andra delen av månaden minskade flödena och var vid månadsskiftet omkring de normala. I Svealand och Norrland var vattenflödena normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2011

Snötillgången

Jämfört med februari förra året så var snötillgången i år i allmänhet mindre i Götaland och södra Svealand. I östra Norrland var det på många håll större snömagasin jämfört med motsvarande tid i fjol. I övrigt i norra Sverige var det ungefär likartade snöförhållanden som förra vintern.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan januari sjunkit med 5-30 cm i hela Norrland, västra Svealand samt i mellersta delen av västra Götaland. I övriga delar av landet hade nivåerna istället stigit med 5-50 cm.
Större delen av Svealand, Gotland samt Norrland hade grundvattennivåer nära eller under de normala för årstiden. Sydöstra Svealand samt Götaland hade nivåer över de normala.