Februari 2005 - Temperatur och nederbörd

Fortsatt varmt och med mindre nederbörd än normalt. Största nederbördsmängderna föll i samband med ovädret den 12-14 i den sydöstra delen av landet.

Fortfarande nederbörd

Liksom december och januari blev även februari varmare än normalt i hela landet, dock med betydligt mindre överskott.

Det var den andra kallare halvan av månaden som fick de stora överskotten dittills i mellersta och nordöstra Sverige att krympa med 2-3 grader. Det blev därmed också lätt att hitta närliggande år då februari varit varmare såsom 2003 i norr och 2002 i söder.

Ovädret gav mest nederbörd

Största nederbördsmängderna föll i samband med ovädret den 12-14 i den sydöstra delen av landet som dessutom därefter fick snöbyar och därmed upp till dubbla normalmängden.

Mindre nederbörd än normalt fick västra och norra Sverige, där Karesuando bara fick 8 mm under månaden. Vi behöver dock bara gå tillbaks till 1996 för att där hitta en torrare februari med bara 4 mm.