December 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I västra Svealand låg vattenföringen kring den normala. Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland och i nordvästra Svealand. Grundvattennivåerna var i stort sett normal över landet.

Vattenföring

I Götaland, östra Svealand samt lokalt längs Norrlandskusten var vattenföringen i allmänhet över den normala för månaden.

I större delen av övriga Norrland var vattenföringen låg men normal för årstiden. Även i västra Svealand låg vattenföringen kring den normala.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland och i nordvästra Svealand. Snötillgången i fjällen var god.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i större delen av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala för årstiden. I de inre delarna av Norrland var nivåerna under de normala