Augusti 2010 - Temperatur i havet

Under augusti förekom flera uppvärmingsperioder och vissa mätstationer noterade sommarens högsta temperaturer, men i slutet av månaden var det ändå tydligt att höstavkylningen börjat.

Höstavkylningen påbörjad

Under augusti förekom flera uppvärmingsperioder och vissa mätstationer noterade sommarens högsta temperaturer, men i slutet av månaden var det ändå tydligt att höstavkylningen börjat.

I Bottenviken orsakade måttliga men ihållande nordvindar en ökning av temperaturen längs svenska kusten den 9-11, då varmt ytvatten längre utifrån transporterades in mot land.

Längre söderut noterades en uppvärmning under månadens första hälft. Marvikens högsta notering gjordes på eftermiddagen den 14 efter ett par dagar med högsommarvärme.

I Västerhavet var temperaturvariationerna i ytvattnet relativt små under de tre första veckorna i augusti.

Sedan började temperaturerna falla i samband med omslag till kyligare väder. Slutet av månaden dominerades av avkylning som tog extra fart under de blåsiga dygnen den 23-25 då en omblandning av vattnet skedde.

Månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen blev något över normalt för de flesta mätplatserna.