Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Hösten 2016 - Innehöll det mesta

Hösten 2016 inleddes med en varm, torr och sommarlik septembermånad. Även oktober var mycket nederbördsfattig förutom i sydöst där det föll stora nederbördsmängder. Den avslutande novembermånaden innehöll både kyla och värme och även en del snö. Snötäcket var på sina håll både ovanligt tidigt och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2016 - Den hamnade i det statistiska mittfältet

Sommaren 2016 går inte till historien som någon av de allra soligaste och varmaste, eller som någon av de allra regnigaste och kyligaste. Men att döma av allmänhetens reaktioner så har många ändå varit nöjda med en svensk sommar i det statistiska mittfältet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2016 - Varm, torr och blöt

Våren blev allmänt varm och som den ofta är nederbördsfattig. Undantaget var den rekordblöta april i nordöstra Norrland. Sydöstra Sverige har å andra sidan haft fortsatt underskott i nederbörd. Redan i mars noterades mycket höga temperaturer i framförallt norra Sverige. I april och i maj förekom i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2015 - Som helhet varmt trots sen start av sommaren

År 2015 hamnade på tredje plats bland de varmaste åren i Sverige. 2014 var i genomsnitt klart varmare än 2015 och 1934 marginellt varmare än 2015. För årstiden ovanligt kyligt väder under maj, juni och delar av juli drog ner årsmedeltemperaturen för 2015, medan framför allt en ovanligt mild …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2016 - Mild med kall januari

De senaste två vintrarna har bjudit på temperaturöverskott i hela landet. Vintern 2016 sällade sig till denna skara. Dock hade årets vinter inte mindre än tre ansikten. Först en mycket mild och blåsig julmånad med flera nya decemberrekord i den södra halvan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2015 - Varm eller mycket varm i hela landet

Det blev ytterligare en i raden av milda höstar som dominerat 2000-talet. Den 5 september drabbades Hallsberg och Mariefred av skyfallsregn med översvämningar. I norra Norrland observerades rekordhöga temperaturer den 11 september. Högtrycksväder i oktober gjorde att Stockholm hade sin absolut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2015 - Kall i början men varm på slutet

Den inledande sommarmånaden juni var kall och bjöd på ostadigt väder. Första veckan i juli kom högsommarvärme till södra och mellersta Sverige, men resten av månaden dominerades av lågtrycksbetonat och svalt väder. Det medförde att snön på en del håll i Lapplandsfjällen låg kvar länge. I augusti …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2015 - Regnig och blåsig

Efter en lite darrig inledning kom värmen och våren, men i slutet av mars och inledningen av april stannade våren upp. Under april växlade några härligt varma perioder med kraftig lågtryckstrafik. I maj fortsatte nederbördsområden att komma in över landet och temperaturen nådde sällan högre än 15°. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2015 - Mycket lindrigt isläge

Vintermånaderna december till februari blev mycket milda och mer nederbörd föll jämfört med normalt. Som följd av det milda vädret blev isläget mycket lindrigt i Bottenhavet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2014 - Rekordhög Sverigemedeltemperatur

Den så kallade Sverigemedeltemperaturen blev år 2014 den hittills högsta som noterats. Perioder med ovanligt kallt väder var fåtaliga medan varma perioder var desto vanligare. Framför allt kommer man nog ihåg den långa värmeböljan i slutet av juli och början av augusti. Då inträffade även den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År