April 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sverige har vattenföringen i de flesta vattendragen varit lägre än den för månaden normala. I Norrland var i allmänhet vattenföringen i början av månaden låg men för årstiden normal.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland var i allmänhet vattenföringen i början av månaden låg men för årstiden normal. Under den senare delen av månaden började vattenföringen stiga på grund av en tidig snösmältning.

I södra Sverige har vattenföringen i de flesta vattendragen varit lägre än den för månaden normala. I sjörika vattensystem har vattenföringen varit nära den normala.

Snötillgången

Sammanhängande snötäcke fanns nu i fjälltrakterna, Norrlands inland och den nordligaste delen av Norrlands kustland. I Norrlands fjälltrakter var snötillgången större än normalt.

Grundvattennivån

I Götaland samt södra och östra Svealand var nivåerna normala för årstiden. Normala nivåer var det dessutom i nordligaste delen av Norrland och södra delen av Gästrikland. Övriga delar av landet hade nivåer över eller mycket över de normala