April 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen ökade under månaden och vårfloden startade relativt sent. Götaland var nu i stort sett snöfritt, Norrland och Blekinge hade grundvattennivåer som var under de normala.

Vattenföring

Vårfloden startade relativt sent. I södra och sydöstra Sverige blev vattenföringen i april högre än normalt och kulminerade i början av eller någon vecka in i månaden vid ungefär normal nivå.
 
I norra Svealand och östra Norrland var den till en början låg men ökade mot slutet av månaden då snösmältningen startade. I inre och norra Norrland var vattenföringen låg under april men ökade något under den sista veckan.

Snötillgången

Götaland var nu i stort sett snöfritt. I västra Svealand låg det kvar mer snö än normalt. I övriga delar av landet låg det i allmänhet mindre snö än normalt.

Grundvattennivån

I stora delar av Götaland och Svealand var nivåerna över de normala för årstiden. Mellersta Norrland och Blekinge hade nivåer som var under de normala.