April 2004 - Markvatten och grundvatten

I fjälltrakterna var snömängderna nära de normala för årstiden, Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Grundvattennivåerna har den senaste månaden stigit med mellan 10 och 50 cm i så gott som hela landet.

Snötillgången

Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Snömängden i övriga delar av Svealand och i Norrland var i allmänhet lägre än normalt, utom i fjälltrakterna där snömängderna var nära de normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har den senaste månaden stigit med mellan 10 och 50 cm i så gott som hela landet. I norra Norrland har nivåerna dock sjunkit något. I större delen av landet var nivåerna nära de normala.

I västra Norrland och i ett område i mellersta Svealand var grundvattennivåerna över de normala. I Norrlands nordöstra hörn och i östra Södermanland var nivåerna något under de normala.

I delar av Östergötland var nivåerna något över de normala och i östra Blekinge något under de normala. Några problem med grund vattentillgången kan inte förutses den närmaste månaden. Lokala av vikelser kan förekomma.