Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av anpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar. Till alla exempel hittar du kontaktinformation.

Översvämningsskydd för jordbruk, Åkra gård

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterErosionJordbrukSkyfallTorkaÖversvämningÖversvämning
Tvåstegsdike färdiggrävt

Klimatförändringarna kommer att påverka svenskt jordbruk på många sätt. Många grödor är känsliga för översvämningar men genom breddning av ett traditionellt dike, det så kallade tvåstegsdiket, på Åkra gård i Södermanland skyddar gården sin produktion. Vallproduktion har kunnat ersättas med …

Publicerad:

Fjällanläggning klimatanpassas, Ramundberget

TurismVegetationsperiod
Ramundberget_skidspår

Redan under höstlovet år 2013 kunde besökare njuta av backarna och ett spår vid Ramundbergets fjällanläggning. Efter mer än ett halvt sekel sedan första åket ägde rum vid Ramundberget investerade anläggningen i snökanoner. Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för …

Publicerad:

Säkert dricksvatten i Karlskrona

DricksvattenSamhällsplanering
Projektets utbredning

I Karlskrona säkras tillgången på dricksvatten genom att förbehandlat vatten från vattenverket pumpas till en rullstensås där det renas ytterligare och lagras naturligt. När vattnet silats genom åsen pumpas det tillbaka och konsumenterna får säker tillgång till ett dricksvatten med högre och …

Publicerad:

Åtgärder vid värmeböljor i Botkyrka

LuftfuktighetSamhällsplaneringVärmebölja
Värmekänsliga personer i Botkyrka

I Botkyrka kommun har arbetet för att minska hälsoriskerna vid värmeböljor kommit långt. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har personalen fått kunskap om värmeböljor och checklistor att följa vid varning för värmebölja. Ifall det behövs kan extra personal kallas in på äldreboenden för att …

Publicerad:

Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg

Biologisk mångfaldDagvattenEkosystemtjänsterSamhällsplaneringSkyfallVärmeböljaÖversvämningÖversvämning
Att anlägga kanalerna och dammarna i den befintliga miljön var utmanande men kunde utformas så att d

I Augustenborg infördes ett öppet dagvattensystem i slutet på 90-talet som åtgärd mot regelbundna källaröversvämningar. Efter införandet har det inte blivit några översvämningar trots kraftiga regn. Åtgärderna var en del av ett omfattande projekt för att renovera stadsdelen och göra den ekologiskt …

Publicerad:

Skydd för översvämningar, centralsjukhuset i Karlstad

DagvattenFörorenad markSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Karlstad sjukhusvall

Karlstad kommun och Landstinget i Värmland tar ett gemensamt helhetsgrepp om sitt översvämningsutsatta centralsjukhusområde. Beslut har tagits om att bygga en skyddsvall kombinerad med gång- och cykelbana, samtidigt som dagvattensystemet ska förstärkas och trafiksäkerheten förbättras.

Publicerad:

Områden

Områden