Havsnivåer

Klimatet förändras och det påverkar oss redan nu. Världshaven stiger och det beror i grunden på att temperaturen i luften stiger. Flera fysikaliska processer som rör vatten och is påverkas av höjda lufttemperaturer och medför att havsnivån stiger. Här kan du läsa om hur det fungerar, hur det påverkar Sveriges kuster och vad du kan göra för att motverka eller skydda dig från stigande havsnivåer.

Havsmiljöfilm

Filmen Stigande hav

Förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället.

Havsnivåvisualisering

Så kan havet stiga i framtiden

Karttjänst som visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust.

Havsmiljöfilm

Filmen Stigande hav

Förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället.

Havsnivåvisualisering

Så kan havet stiga i framtiden

Karttjänst som visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust.