Användarvillkor

avseende Rossby Centres scenariodata

Alla data och metadata som SMHI gör tillgängliga på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för tidigare rättsinnehavares räkning. Användaren av data från denna webbtjänst skall vid varje form av användning eller publicering ange källa samt referens till författarna enligt följande:

©SMHI. Erik Kjellström, Ulf Hansson, Colin Jones, Grigory, Nikulin, Gustav Strandberg and Anders Ullerstig:
Changes in the wintertime temperature climate as deduced from an ensemble of regional climate change simulations for Europe
Rossby Centre Newsletter, May 2009, s. 9-15.
<http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2923!RCnews_may_2009.pdf>

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. SMHI ansvarar inte för utebliven eller försenad leverans av data eller produkter som beror på omständigheter utan SMHIs kontroll som inte kunnat förutses eller förebyggas.