closeimg
English

Ladda ner scenariodata

Här kan du ladda ner resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatberäkningarna omfattar olika geografiska områden, scenarier, tidsperioder och klimatindex.

Klimatmodeller på global och regional skala har använts inom två stora, internationella samarbetsprojekt: CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) och CORDEX (Coordinated Regional climate Downscaling Experiment). Inom CMIP5 har ett antal globala klimatmodeller använts och resultaten jämförts. Dessa resultat har sedan använts inom CORDEX för att driva olika regionala klimatmodeller.

Modelldata

Modelldata från bland annat SMHI går att ladda ner från datanoderna inom ESGF (Earth System Grid Federation).

Regionala data

Via formuläret nedan kan bearbetade, regionala data laddas ner i Excel-format. Historiska data baseras på observationer gjorda sedan 1961. Scenariodata baseras på en ensemble av flera klimatscenarier, läs mer här.

Område Scenarioinfoimg Årstidinfoimg Klimatindexinfoimg
 Sverige
 Län
 Distrikt
 Avrinningsområde
 RCP 2.6 (låg)
 RCP 4.5 (mellan)
 RCP 8.5 (hög)
 SRES A1B (mellan, äldre)
 Vinter
 Vår
 Sommar
 Höst
 År

Ladda ned beräknad förändring av årsmedeltemperaturen i Sverige för scenario RCP 8.5 (hög) i Excelformat.

Historiska data sedan 1961
Scenariodata 1961-2100

Data för effektstudier

Inom SMHI-projektet Nedskalning av RCP-scenarier har det skapats en databas som innehåller meteorologisk och hydrologisk statistik för nutida och framtida klimat. Databasen baseras på de regionala klimatscenarierna ovan, men resultaten har förädlats för att möjliggöra till exempel hydrologiska effektstudier.
SCID-databasen, information och nedladdning.