Svep för att se hela sidan   >>

Klimatinformation för huvudavrinningsområdenSverigekarta Torneälven och Keräsjoki Sangisälven och Kalixälven Töreälven, Vitån, Råneälven och Altersundet Luleälven, Alån och Rosån Alterälven, Piteälven och Lillpiteälven Rokån, Jävreån, Åbyälven, Byskeälven och Kågeälven Skellefteälven, Bureälven, Mångbyån, Kålabodaån, Rickleån och Dalkarlsån Sävarån, Tavleån, Umeälven, Hörnån och Öreälven Leduån, Lögdeälven, Husån, Gideälven, Idbyån, Moälven och Nätraån Ångermanälven Gådeån och Indalsälven Selångersån och Ljungan Gnarpsån, Harmångersån, Delångersån, Nianån och Norralaån Ljusnan Skärjån, Hamrångeån, Testeboån och Gavleån Dalälven Tämnarån, Forsmarksån, Olandsån, Skeboån, Broströmmen, Norrtäljeån och Åkersström Norrström Tyresån, Trosaån, Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån Motala ström Söderköpingsån, Vindån, Storån, Botorpsströmmen, Marströmmen och Virån Emån Alsterån, Snärjebäcken, Ljungbyån, Hagbyån, Buatorpsån, Lyckebyån, Nättrabyån, Ronnebyån, Vierydsån, Bräkneån och Öland Mieån och Mörrumsån Helge å och Skräbeån Nybroån, Sege å, Höje å, Kävlingeån, Saxån och Råån Gothemån och Snoderån (Gotland) Vege å, Rönne å och Stenån Lagan, Genevadsån och Fylleån Nissan, Suseån, Ätran, Himleån, Viskan, Rolfsån och Kungsbackaån Göta älv Bäveån, Örekilsälven, Strömsån, Enningdalsälven, Orust och Tjörn

Klicka på ett huvudavrinningsområde i kartan för att se klimatdata.
Startsida

Mer information
Allmänt om klimatet
Om analysen
Om utsläppsscenarierna A2 och B2