Svep för att se hela sidan   >>

Avrinningsområden

closeimg
English

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. En introduktion till klimatscenarier finns på sidan Om klimatscenarier. Det finns även en vägledning som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.

Genom att klicka i den blå rutan nedan väljer du geografiskt område, scenario, årstid och det klimatindex du är intresserad av.

Område Scenarioinfoimg Årstidinfoimg Klimatindexinfoimg
 Världen
 Sydvästra Asien
 Afrika
 Arktis
 Europa
 Sverige
 Län
 Distrikt
 Avrinningsområde
 RCP2,6 (låg)
 RCP4,5 (mellan)
 RCP8,5 (hög)
 SRES A1B (mellan, äldre)
 Vinter
 Vår
 Sommar
 Höst
 År
Läs mer om temperatur

Förändring av

map
1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 32 23 28 27 24 32 26 15 22 13 21 17 25 19 29 23 30 12 20 14 18 11 16 10 31 imageMap
legend
Beräknad förändring av jämfört med 1971-2000. jämfört med 1971-2000 vid perioden för 2°C global uppvärmning enligt scenario RCP8,5 (läs mer).
Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med klimatscenarier .
Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med klimatscenarier vid en global uppvärmning med 2°C jämfört med perioden 1881-1910.

Klicka på ett avrinningsområde i kartan för att visa information om detta.