Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Året 2017 - Varmt men mest odramatiskt väderår

Globalt sett blir 2017 sannolikt det näst varmaste året efter 2016. Även i Sverige har året som helhet varit varmt men några rekordnivåer är det ingalunda fråga om. Ett nytt svenskt vindrekord noterades i januari och i slutet av september uppmättes ett nytt svenskt lufttrycksrekord.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2017 - Mild och nederbördsrik

Vädret under höstmånaderna, september, oktober och november var något mildare än normalt, och något nederbördsrikare, men utan några större avvikelser i genomsnitt. Ett par lokala nederbördsrekord för hösten som helhet blev det dock. Hösten 2017 var också relativt solfattig vid många platser …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2017 - Typisk svensk sommar

Det svenska sommarvädret har präglats av lågtryckstrafiken över norra Europa, men årets sommar hamnar ändå nära den väderstatistiska mittfåran. Några platser sticker ut, exempelvis Skåne där det var mer nederbörd, mindre solsken och mer blåst än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2017 - Torr och variationsrik vår

Våren inleddes med ostadigt och blåsigt väder. I slutet av mars och början av april rörde sig varm luft för årstiden upp över landet. Redan några dagar in i april stannade vårens framfart upp då det slog om till kallare väder. Detta gav typiskt aprilväder med sol blandat med nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2017 - Mild och torr men nederbördsrik i fjällen

Vintern 2017 blev som helhet precis som de tre föregående vintrarna en mild eller mycket mild historia i hela Sverige. Denna var också torr eller mycket torr i stora delar av landet. För stora delar av Norrlandsfjällen blev det dock en nederbördsrik vinter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2016 - Varmt år men inget rekord

Globalt var 2016 det varmaste året hittills. Men detta gäller inte Sverige och man kan fråga sig varför. Svaret utgörs till stor del av en kall januarimånad som gjorde det svårt för året som helhet att nå upp till några rekordnivåer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2016 - Innehöll det mesta

Hösten 2016 inleddes med en varm, torr och sommarlik septembermånad. Även oktober var mycket nederbördsfattig förutom i sydöst där det föll stora nederbördsmängder. Den avslutande novembermånaden innehöll både kyla och värme och även en del snö. Snötäcket var på sina håll både ovanligt tidigt och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2016 - Den hamnade i det statistiska mittfältet

Sommaren 2016 går inte till historien som någon av de allra soligaste och varmaste, eller som någon av de allra regnigaste och kyligaste. Men att döma av allmänhetens reaktioner så har många ändå varit nöjda med en svensk sommar i det statistiska mittfältet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2016 - Varm, torr och blöt

Våren blev allmänt varm och som den ofta är nederbördsfattig. Undantaget var den rekordblöta april i nordöstra Norrland. Sydöstra Sverige har å andra sidan haft fortsatt underskott i nederbörd. Redan i mars noterades mycket höga temperaturer i framförallt norra Sverige. I april och i maj förekom i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2016 - Mild med kall januari

De senaste två vintrarna har bjudit på temperaturöverskott i hela landet. Vintern 2016 sällade sig till denna skara. Dock hade årets vinter inte mindre än tre ansikten. Först en mycket mild och blåsig julmånad med flera nya decemberrekord i den södra halvan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År