Sjöar, vattendrag och avrinningsområden


Svenskt vattenarkiv (SVAR)

SMHIs databas Svenskt Vattenarkiv (SVAR) innehåller information om Sveriges avrinningsområden, sjöar, vattendrag och kustområden. Databasen ska underlätta åtkomst och användning av denna hydrologiska och oceanografiska information.


Ladda ner information

SJÖREGISTER

Drygt 100000 sjöar finns registreade i sjöregistret. Registret innehåller sjönamn, utloppskoordinat, areaklass, huvudavrinningsområde samt län och kommun.


Tabeller

SJÖAREALER

Sjöarealen bestäms vid behov från befintligt kartmaterial. Den vanligaste källan är topografiska kartan. Omkring 20000 sjöar har en fastställd areal.


Tabeller

SJÖDJUP OCH SJÖVOLYM

SMHI samlar sjödjupkartor som görs för olika ändamål. Kartorna behövs för att beräkna volymer och vattenomsättning. Djupkartor finns för drygt 7000 sjöar.


Tabeller

VATTENDRAGSREGISTER

Vattendragsregistret innehåller över 7000 vattendrag. Registret innehåller namn, utloppskoordinat, karta och längd.Tabeller