Gruppchef oceanografiska prognos- och varningstjänsten, ref nr 367

Vill du vara med och utveckla SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst samt leda och utveckla engagerade medarbetare? Vill du bidra till ökad säkerhet i samhället, ha ansvar för att berörda aktörer får rätt beslutsunderlag vid kritiska lägen till havs, delta i nationella och internationella nätverk?

SMHIs prognos- och varningstjänst har som viktigaste uppgift att bidra till ökad säkerhet i samhället. Väl genomarbetade prognoser och beslutsunderlag utgör en viktig del inom krishanteringssystemet och leder till att insatser sätts in på rätt plats vid rätt tid. De viktigaste uppgifterna är att utfärda varningar för bl.a. extrema havsnivåer, tillhandahålla nulägesanalyser och prognoser gällande havsis samt specialprognoser vid incidenter till havs. Mottagare av prognoser och varningar är, förutom allmänheten, viktiga samhällsfunktioner som t.ex. räddningstjänsten, länsstyrelser och isbrytarledningen på sjöfartsverket.

Som gruppchef leder och utvecklar du verksamheten i samverkan med din grupp samt andra grupper på SMHI. Som gruppchef deltar du även själv aktivt i produktionen av prognoser och varningar. Utöver den operativa verksamheten består gruppens arbete av att kontinuerligt förbättra kvalitet på det som förmedlas, genom SMHI-interna projekt såväl som genom nationella och internationella projekt och/eller nätverk. Gruppchefen ingår i enhetens ledningsgrupp.

Rollen innefattar också att driva gemensamma projekt/uppdrag inom enheten, d.v.s. inom områden som berör samtliga discipliner meteorologi, hydrologi och oceanografi. Det innebär att du arbetar strategiskt och målmedvetet och har en öppenhet för nya arbetssätt som utvecklar verksamheten i önskad riktning.

Din förmåga att organisera och planera på ett strukturerat sätt är central, liksom att ta initiativ för att driva arbetet framåt. Din förmåga att skapa relationer, både internt och externt blir viktig då arbetet innebär många kontakter av olika slag.

Tjänsten är placerad i Norrköping. Tillsätts snarast möjligt.

Din profil

Vi söker dig som är naturvetare/civilingenjör med stort intresse för ledarskap. Relevant ämneskunskap, företrädesvis oceanografi är meriterande. Erfarenhet av chefsrollen med personalansvar är meriterande, likaså arbete i ledande roller, exempelvis som projektledare eller funktionsansvarig.

Du är öppen, tydlig och kommunikativ i ditt sätt att leda och med förmåga att skapa en öppen förtroendefull dialog. Du har lätt att samarbeta och du trivs i en operativ miljö med tidvis hög arbetsbelastning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill Du veta mer?

Vill du veta mer kontakta enhetschef Fredrik Linde, alternativt personalspecialist Kristina Ebbeson. Fackliga representanter är för ST, Anna Belking och för SACO, Anders Söderberg. Samtliga nås på Fornamn.Efternamn@smhi.se eller 011-495 8000.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 367 senast den 5 mars 2017. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 367

Sista ansökningsdag:

Intervjuer pågår: