Strategic Partnership Manager referens 1260

Till Affärsverksamheten Capacity Development söker vi

Strategic Partnership Manager och projektledare

Uppdraget innehåller två olika huvudsakliga områden där det ena är ansvar för strategiskt partnerskap på regional nivå i Afrika, söder om Sahara, och i Etiopien - inklusive ledning och genomförandet i att arbeta fram stora anbud/ansökningar och skriva dessa.

I den andra delen av uppdraget är du projektledare för ett större twinningprojekt med SMHIs systerorganisationer i Etiopien. Projektet sträcker sig över 3 år och syftet är att utveckla den nationella klimat- och vatteninformationstjänsten. Projekten kräver ett nära samarbete med SMHIs partnerorganisationer i landet.

Utmaningen består i att utifrån den komplicerade biståndskontexten förstå behovsbilden och kunna omsätta i kravbilden i praktiken. Arbetet bygger på att knyta kontakter och utveckla långsiktiga kundrelationer. Du förväntas bidra till ett kreativt klimat i segmentets marknadsteam.

Flertalet av våra uppdrag är finansierade av Sida, och det kräver förmåga att förankra uppdrag hos Sida och formulera projekt/programansökningar.

Tjänsten kräver en stor marknadsnärvaro, och personen vi söker kommer att ha sin bas i Etiopien, arbetstiden är 40%.

Din profil:

Vi söker dig som är Civilingenjör, naturvetare eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska, engelska och kunskaper i amhariska i tal och skrift är ett krav.

God kunskap om den statliga organisationsstrukturen i Etiopien är ett nödvändigt, samt ett stort kontaktnät inom relevanta ministerier och myndigheter. Det är meriterande att ha erfarenhet av att leda internationella samarbeten samt erfarenhet och kompetens kring att svara och skriva stora anbud/ansökningar är meriterande företrädesvis med EU eller biståndsfinansierade projekt.

Den vi söker ska ha lätt för att samarbeta/samverka med andra och vara duktig på att skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet. Arbetet kräver god kommunikationsförmåga, lyhördhet, tydlighet, ett strukturerat arbetssätt och förmåga att se helheten.

Det krävs att du är drivande och kan se kreativa lösningar på de problem som vi ställs inför och är duktig på att fånga upp kundens behov och kunna omsätta kundens krav i praktiken.

Du kommer att ha din bas i Etiopien och ska ha en livssituation som möjliggör regelbundet resande under kortare eller längre perioder.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna segmentschef Eleonor Marmefelt eller HR-specialist Kristina Ebbeson. Fackliga företrädare är för ST Jacob Fräjdin samt för SACO Hans Backström. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1260 senast den 27/6 2017 med e-post till Registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 60176, Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1260

Sista ansökningsdag: